Last minute kurzy

SharePoint 2019 - vývoj aplikácií I [SHRP_DEV1]

17. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 720 EUR

Teórie sietí a TCP/IP – nevyhnutné minimum správcu [GOC2]

17. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 720 EUR

Windows Server 2019/2016 - správa bezpečnosti [GOC175]

17. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 788 EUR

Think-cell – doplnok programu Microsoft PowerPoint pre tvorbu grafov [THCPWP]

19. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 99 EUR

Microsoft Excel – makrá pre užívateľov [MSMAK1]

19. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 113 EUR

Modelovanie podnikových procesov (Business Process Modeling) pomocou UML [GOC27]

19. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 585 EUR

Virtualizácia v operačnom systéme Linux [LXVIRT]

24. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 6%, cena po zľave 423 EUR

PRINCE2® Practitioner [PRINCE2P]

24. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 6%, cena po zľave 517 EUR

Office 365 - nasadenie a správa [MOC 20347]

24. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 1 001 EUR

Programovanie a nasadenie databáz Microsoft SQL Server 2012/2014 [MOC 20464]

24. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 1 075 EUR

Vývoj databáz v Microsoft SQL Server 2016 [MOC 20762]

24. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 1 075 EUR

Certified Ethical Hacker v10 [CEHv10]

24. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 2 144 EUR

Riadenie projektov v prostredí Microsoft Project Server 2016 [MSPRO216]

27. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 230 EUR

Jazyk UML II [GOC265]

27. 6. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 340 EUR

Microsoft Azure - základy cloudových technológií [MOC 10979]

1. 7. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 5%, cena po zľave 392 EUR

PERL – programovací jazyk [PERL]

1. 7. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 5%, cena po zľave 513 EUR

Modelovanie pomocou Enterprise Architect v praxi [GOC260]

1. 7. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 5%, cena po zľave 527 EUR

Za hranice Excelu I. [MSEXNL]

2. 7. 2019, GOPAS Bratislava, zľava 5%, cena po zľave 238 EUR

 

Garantované termíny

Microsoft Azure - zabezpečenie cloudu [GOC153]

15. 7. 2019, GOPAS Bratislava

Git – verzovací systém [GOC1015]

9. 9. 2019, GOPAS Bratislava

Certified Network Defender [CND]

9. 9. 2019, GOPAS Bratislava