Last Minute

Microsoft Outlook 2016/2013 – praktické využitie [MSOL216]

28. 5. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 72 EUR

Microsoft Project 2016/2013 – základný kurz [MSPRO1a16]

28. 5. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 243 EUR

AutoCAD – základný kurz [ADCAD1]

28. 5. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 299 EUR

Python I – základný kurz [PYTH]

28. 5. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 486 EUR

Exchange 2016 – správa [MOC 20345-1]

28. 5. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 900 EUR

Microsoft Excel – vývoj aplikácií I [MSEX5]

28. 5. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 630 EUR

Office 365 - nasadenie a správa [MOC 20347]

28. 5. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 1 015 EUR

Windows 10 – nasadenie v podnikovom prostredí a Intune [MOC 20697-2]

28. 5. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 1 058 EUR

Network Security – Hacking v praxi [GOC3]

28. 5. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 945 EUR

Microsoft Excel – analýza dát a štatistické výpočty [MSEXST1]

30. 5. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 10%, cena po zľave 225 EUR

Microsoft Excel 2016/2013 – praktické využitie [MSEX216]

4. 6. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 147 EUR

Teórie sietí a TCP/IP – nevyhnutné minimum správcu [GOC2]

4. 6. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 644 EUR

Úvod do jazyka SQL v prostredí MySQL [GOC660]

6. 6. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 345 EUR

Jazyk DAX a tvorba datového modelu pro Power BI a SQL Server Analysis Services [GOC644]

7. 6. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 386 EUR

Microsoft Excel 2016/2013 – praktické využitie [MSEX216]

11. 6. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 5%, cena po zľave 152 EUR

Microsoft Power BI Desktop [PBID]

11. 6. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 5%, cena po zľave 238 EUR

Python II – pokročilé techniky [PYTH2]

11. 6. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 5%, cena po zľave 442 EUR

Tvorba T-SQL dotazov v databázovom serveri Microsoft SQL Server 2012/2014 [MOC 20461]

11. 6. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 5%, cena po zľave 1 101 EUR

Microsoft Access – pokročilé techniky [MSACPT]

14. 6. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 5%, cena po zľave 238 EUR

 

Garantované termíny

SAN Basics [DC-S1]

4. 6. 2018, Bratislava

PERL – programovací jazyk [PERL]

19. 6. 2018, GOPAS Bratislava

Úvod do operačného systému UNIX [UNIX1]

21. 6. 2018, GOPAS Bratislava

Za hranice Excelu I. [MSEXNL]

25. 6. 2018, GOPAS Bratislava

Veeam Certified Engineer (VMCE) [VMCE]

10. 7. 2018, GOPAS Bratislava

Základy WiFi [WL1]

16. 7. 2018, Bratislava

Linux – administrácia systému [LXI2]

18. 7. 2018, GOPAS Bratislava

Advanced Wireless Networks [WL2]

18. 7. 2018, Bratislava

Moderná prezentácia [MP1]

31. 7. 2018, GOPAS Bratislava