Zužitkujte svoje vedomosti .NETu!

Chcete sa naučiť programovať mobilné aplikácie pre iOS a Android a zužitkovať pri tom svoje vedomosti .NETu? Pripravili sme dva nové kurzy, ktoré sú určené hlavne pre vývojárov na platforme .NET. Na kurzoch sa naučíte pracovať s bezplatným nástrojom Xamarin a frameworkom Xamarin.Forms.

Xamarin a framework Xamarin.Forms umožňuje vyvíjať aplikácie pre mobilný operačný systém Apple iOS, Google Android v .NET a ďalšie. V rámci 3-dňového kurzu Xamarin.Forms - vývoj mobilných aplikácií I (Android/iOS) [GOC4155] sa zoznámite so základnými prvkami používateľského rozhrania a navigácie, s prácou s pluginmi aj notifikáciami a ďalšími technikami, potrebnými pre vývoj mobilných aplikácií. Naučíte sa používať základné prvky používateľského rozhrania a navigácie pomocou knižnice Xamarin.Forms. Zobraziť viac »

2-dňový kurz Xamarin.Forms - vývoj mobilných aplikácií II (Android/iOS) [GOC4156] je určený pre tých, ktorí už zvládajú základné techniky vývoja mobilných aplikácií v Xamarin.Forms, aspoň v rozsahu kurzu GOC4152 a chcú sa zoznámiť s pokročilými technikami vývoja multiplatformových mobilných aplikácií a s ďalšími možnosťami tohto frameworku, ktoré môžu využiť vo svojich aplikáciách. Zobraziť viac »

Najbližšie plánované termíny kurzov


Kód kurzu Dátum Počet dní
GOC4155 11.9.2019 3
GOC4156 30.9.2019 2
Mohlo by Vás zaujímať


Vývoj mobilných aplikácií pre Android v .NETe s použitím nástroja Xamarin.Android [GOC4151]

Kurz je určený pre vývojárov na platforme .NET, ktorí sa chcú naučiť programovať mobilné aplikácie pre Android a chcú pri tom zužitkovať svoje znalosti .NETu. Na kurze sa naučíte pracovať s komerčným nástrojom Xamarin.Android, ktorý umožňuje vyvíjať Android aplikácie v .NETe. Zobraziť viac »

Vývoj mobilných aplikácií pre iOS v .NET s použitím nástroja Xamarin.iOS [GOC4152]
Kurz je určený pre vývojárov na platforme .NET, ktorí sa chcú naučiť programovať mobilné aplikácie pre iOS a chcú pri tom zužitkovať svoje znalosti .NET. Na kurze sa naučíte pracovať s bezplatným nástrojom Xamarin.iOS, ktorý umožňuje vyvíjať aplikácie pre mobilný operačný systém Apple iOS v .NET. Zobraziť viac »