Využite 30% zľavu na certifikácie ITIL 4!

Absolvovať kurzy z oblasti riadenia IT sa u nás vypláca! A pri kurzoch ITIL to teraz platí dvojnásobne! Pre všetkých držiteľov certifikácie ITIL 3 Foundation ponúkame 30% zľavu na certifikáciu ITIL 4 Foundation.

Podmienky akcie:
Objednajte si a absolvujte kurz [ITIL4FT] alebo [ITIL4FPT] v IT školiacom stredisku GOPAS SR a získajte 30% zľavu z ceny certifikácie ITIL 4 Foundation. Akcia je platná do 31. augusta 2019. Pre uplatnenie zľavy vo výške 30% je potrebné sa preukázať pri objednávke, že ste držiteľom certifikácie ITIL 3 Foundation prostredníctvom zaslania skenu certifikátu.

Cena kurzu po uplatnení zľavy:
ITIL4FT - 600 € bez DPH
ITIL4FPT - 800 € bez DPH

Postup objednávky kurzu:
Pri objednávke kurzu ITIL4FT alebo ITIL4FPT je potrebné napísať do poznámky heslo 30%. Sken certifikácie ITIL 3 Foundation s číslom objednávky zašlite na info@gopas.sk.

Nový ITIL 4  vychádza z ITIL® 2011 a reaguje na vývoj nielen v oblasti technológií (cloud technologies, ...), ale aj v oblasti riadenie IT (DevOps, Agile), na základe toho je vhodný pre všetkých, ktorí v IT pracujú alebo s ním spolupracujú.

 
ITIL 4 Foundation + certifikačná skúška [ITIL4FT]
Počas kurzu ITIL 4 Foundation + certifikačná skúška [ITIL4FT]  poslucháči preniknú do princípov zavádzania efektívneho poskytovania IT služieb, do jednotlivých častí "Service Value System" a hlavne do spôsobu vytvárania "Service Value Chain" pri tvorbe pridanej hodnoty v rámci IT. Po ukončení kurzu poslucháči dostanú poukaz k zloženiu skúšky v známom prostredí pod dohľadom kamery, alebo v prostredí IT školiaceho strediska GOPAS nasledujúci deň popoludní.

Na konci kurzu budete:
 • rozumieť konceptu poskytovanie IT služieb,
 • rozumieť prístupu k zavádzaniu ITILu,
 • rozumieť vybraným praktikám ITILu a spôsobu ich použitia,
 • používať jednotnú terminológiu,
 • schopní zložiť certifikačnú skúšku.
   
ITIL 4 Foundation prakticky + certifikačná skúška [ITIL4FPT]
Kurz ITIL 4 Foundation prakticky + certifikačná skúška [ITIL4FPT] je na rozdiel od kurzu ITIL 4 Foundation [ITIL4F] rozšírený o praktické cvičenia, pomocou ktorých si účastníci vyskúšajú niekoľko príkladov „Service Value System“ pre riešenie typických situácií, ktoré môžu aplikovať v prostredí svojich firiem.

Na konci kurzu budete:
 • rozumieť konceptu poskytovania IT služieb,
 • rozumieť prístupu k zavádzaniu ITILu,
 • rozumieť vybraným praktikám ITILu a spôsobu ich použitia,
 • používať jednotnú terminológiu,
 • schopní zložiť certifikačnú skúšku.

Najbližšie plánované termíny kurzov

Kód kurzu Dátum Počet dní
ITIL4FT 16.9.2019; 11.11.2019
2
 ITIL4FPT 16.9.2019; 11.11.2019 3


"Accredited ITIL® trainings are provided by ict-123.com, s.r.o. and ITE-learning company accredited by PeopleCert Examination Institute. ITIL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited používana s jej povolením. Všetky práva vyhradené."