Vyťažte cenné informácie pre Vašu spoločnosť!

V GOPASe Vám ponúkame bohaté portfólio kurzov, zameraných na návrh a nasadenie Business Intelligence (BI) riešení vo Vašej spoločnosti. Vďaka nasadeniu Business Intelligence riešení, budete schopní lepšie a rýchlejšie analyzovať dáta, ktoré pri chode spoločnosti vznikajú a vyťažiť z nich cenné informácie, potrebné pre rozhodovanie a riadenie spoločnosti.Ponúkame Vám 3 skupiny kurzov, rozdelených podľa používaných technológií:

Pre rozsiahlejšie nasadenie ponúkame kurzy, kde sa naučíte navrhovať a implementovať BI riešenia, využívajúce Microsoft SQL Server (návrh dátového skladu, ETL proces s pomocou Integration Services, OLAP kocky s pomocou Analysis Service a návrh reportov s pomocou Reporting Services).

Kurzy Microsoft SQL Server (BI)
[MOC20767] Implementácia dátového skladu v SQL Server 2016
[MOC20768] Vývoj dátových modelov v Analysis Services
[GOC641] MS SQL Server Analysis Services
[GOC644] Jazyk DAX a tvorba dátového modelu pre Power BI a SQL Server Analysis Services
[MOC10990] Analýza dát s SQL Server Reporting Services
[GOC640] MS SQL Server Reporting Services
[MOC10988] Správa riešenia SQL Business Intelligence

Veľmi rýchlo a jednoducho môžete začať analyzovať dáta a tvoriť pôsobivé interaktívne reporty s použitím nástroja Microsoft Power BI.

Microsoft Power BI
[MOC20778] Analýza dát nástrojom a službou Power BI
[PBID] Microsoft Power BI Desktop
[PBID2] Microsoft Power BI Desktop - pokročilé techniky
[GOC644] Jazyk DAX a tvorba dátového modelu pre Power BI a SQL Server Analysis Services

Pokiaľ ovládate Microsoft Excel, môžete sa zoznámiť s pokročilým spracovaním dát v Exceli, vrátane možností pripojenia na Vaše centralizované Business Intelligence riešenie v podobe OLAP kocky.

Microsoft Excel (BI)
[MSEXNL] Za hranice Excelu I.
[MSEXNL2] Za hranice Excelu II.
[DAXPP] DAX v doplnku Power Pivot
 
V prípade záujmu o niektorý kurz z vyššie uvedenej ponuky nás kontaktujte na info@gopas.sk.