Ste IT správca terminálových služieb?

Navštívte nový kurz Windows Server 2019/2016 - terminálové služby [GOC209] a získajte prehľad o všetkých činnostiach IT správcu terminálových služieb (RDS). Kurz sa venuje hlavne plánovaniu, nasadeniu jednotlivých komponentov a rolí, monitorovaniu, skriptovaniu v PowerShell, konfigurácii, gpo a troubleshootingu infraštruktúry.

Taktiež sa budeme zaoberať aj sprístupnením infraštruktúry pre externých používateľov, ako implementovať zabezpečenia a ako nakonfigurovať rolu užívateľa v rámci RDS (tlač, profily, schránka, cache, profilové disky, aplikácie..).

Tento kurz je určený správcom terminálových služieb (remote desktop services - RDS) na platforme Windows Server verzií 2019, 2016, 2012 i starších.

Osnova kurzu
  • Prehľad možností a technológií Remote Desktop Services - RD, RD Gateway, RD Host, RD Connection Broker, RD Web Access
  • Plánovanie a nasadenie jednotlivých komponentov a rolí
  • Vysoká dostupnosť a serverové farmy
  • Sledovanie výkonu a stability
  • Skriptovanie v PowerShell
  • Riadenie konfigurácie pomocou GPO
  • GPO loopback processing mode
  • Riešenie ťažkostí
Prezrite si celú osnovu kurzu »


 Najbližšie plánované termíny kurzu

Kód kurzu Dátum Počet dní
GOC209 14.10.2019
2