Staňte sa certifikovaným bezpečnostným analytikom!

Na kurze EC-Council Certified Security Analyst [ECSA] sa študenti naučia analytickú stránku etického hackingu, kedy hlavnou motiváciou je zostavenie finálnej analýzy a reportingu zo všetkých nástrojov a techník, ktoré sme predstavili na kurze CEH. Toto školenie je vhodné pre absolventov kurzu Certified Ethical Hacker (CEH). V priebehu tohto veľmi intenzívneho školenia sa študenti naučia rozpoznávať hlavné riziká a vytvárať vhodné odporúčania pre IT politikov, ktorí majú za cieľ odstraňovanie týchto rizík.

Naučia sa navrhovať komponenty zabezpečenia a zavádzať metodiku ich testovania pre čo najúčinnejšiu ochranu pred hackermi. Toto školenie je prípravou na certifikáciu Licensed Penetration Tester. (Po ukončení školenia každý účastník získa ECSA dashboard code, pomocou ktorého je možné od poskytovateľa získať voucher na skúšku ECSA zdarma. Konkrétny dashboard code, postup aj hraničný termín na získanie vouchru Vám bude automaticky zaslaný po ukončení školenia na Vami uvedený email.)

Tento kurz je určený pre pokročilých správcov sietí, správcov firewallu, testerov zabezpečenia IT infraštruktúry, systémových administrátorov a penetesterov.

Čo vás naučíme
  • Analyzovať jednotlivé časti penetračného testovania
  • Zostavovať výsledné reporty penetračného testovania
  • Zavádzať riešenia zraniteľností detekovaných pri penetračnom testovaní

Najbližšie plánované termíny kurzu


Kód kurzu Dátum Počet dní
ECSA 28.10.2019
5Nadväzujúce kurzy

Computer Hacking Forensic Investigator [CHFI]

Na kurze CHFI Computer Hacking Forensic Investigator máte jedinečnú príležitosť získať potrebné znalosti a zoznámiť sa s najnovšími technikami v odbore vyšetrovania počítačových útokov a zaisťovania evidencie. Naučíte sa zhromažďovať potrebné dôkazy pre stíhanie útočníkov a správne metódy identifikácie stôp po útočníkoch v prípade napadnutia firmy kybernetickým útokom, či už sa jedná o hromadný útok, alebo ojedinelé napadnutie konkrétnej obete. Viac info »

!Odporúčame navštíviť konferenciu HackerFest Slovakia 2019!
HackerFest Slovakia je hacking konferencia o najnebezpečnejších praktikách hackingu dnešnej doby. GOPAS SR privádza do Bratislavy známych IT Security expertov a etických hackerov, ktorí vám spoločne s našimi poprednými špecialistami z oblasti IT bezpečnosti predvedú hacking v jeho najaktuálnejšej podobe. Podrobný program konferencie pre vás pripravujeme a postupne ho budeme dopĺňať na www.hackerfest.sk.