Správa IBM WebSphere Application Server V9

Naučte sa všetko potrebné pre správu IBM WebSphere Application Server V9. Toto vydanie IBM WebSphere Application Server poskytuje vylepšenú podporu štandardov (najmä Java 7 EE), vznikajúcich technológií a výberu vývojových rámcov.

Počas tohto kurzu sa naučíte, ako konfigurovať a udržiavať IBM WebSphere Application Server V9 v prostredí jedného servera. Dozviete sa, ako nasadiť podnikové Java aplikácie v jednej počítačovej konfigurácii. Ďalej sa naučíte, ako pracovať s funkciami produktu WebSphere Application Server V9, ako je napríklad rozhranie skriptov WS admin, bezpečnosť a monitorovanie výkonu.

Tento kurz je určený pre administrátorov, ktorí konfigurujú a spravujú webové aplikácie na serveri WebSphere Application Server. Z tohto kurzu môžu mať úžitok aj správcovia webu, vývojári a tí, čo nasadzujú aplikácie, špecialisti na bezpečnosť a architekti aplikácií.

Po absolvovaní tohto kurzu by ste mali byť schopní:
 • Prepojiť produkt WebSphere Application Server s radom produktov WebSphere
 • Ovládať vlastnosti a štandardy v serveri WebSphere Application Server V9
 • Použiť aplikačný server WebSphere v prostredí cloud, hybridný cloud
 • Popísať architektonické koncepty , ktoré súvisia s WebSphere Application Server
 • Zostaviť a inštalovať podnikové aplikácie Java na strane servera
 • Použiť administratívne nástroje WebSphere na konfiguráciu a správu podnikových aplikácií
 • Použiť skriptovanie WS admin
 • Konfigurovať zabezpečenie WebSphere Application Server
 • Zobraziť informácie o výkone, o serverových a aplikačných komponentoch
 • Riešiť problémy pomocou nástrojov na ich detekciu a protokolových súborov
   
Kód kurzu Dátum Počet dní
WA590G 16.9.2019; 6.11.2019
3

Mohlo by vás zaujímať

Administering WebSphere Application Server Liberty Profile V9 [WA190G]
Tento kurz vás naučí zručnosti potrebné na správu Liberty Serverov. Kurz je určený pre administrátorov aplikačných serverov. Naučíte sa, ako používať grafické administračné centrum a skriptovanie príkazového riadku na správu serverov. Kurz sa tiež venuje tomu, ako nasadiť klaster zabalených serverov pre Liberty runtimes, zobraziť prostredie nasadenia a zobraziť základné metriky výkonu. Zistiť viac »

WebSphere Application Server V9 Administration in a Federated Environment [WA599G]
Tento kurz vás naučí zručnosti potrebné na správu IBM WebSphere Application Server V9 vo federovanom prostredí. Toto vydanie IBM WebSphere Application Server poskytuje vylepšenú podporu štandardov (najmä Java 7 EE), vznikajúcich technológií a výberu vývojových rámcov. Počas tohto kurzu sa naučíte, ako konfigurovať a udržiavať sieťové nasadenie produktu IBM WebSphere Application Server V9. Zistiť viac »