Odhaľte každý kybernetický útok pomocou kurzu CHFI!

Na kurze CHFI Computer Hacking Forensic Investigator máte jedinečnú príležitosť získať potrebné znalosti a zoznámiť sa s najnovšími technikami v odbore vyšetrovania počítačových útokov a zaisťovania evidencie. Naučíte sa zhromažďovať potrebné dôkazy pre stíhanie útočníkov a správne metódy identifikácie stôp po útočníkoch v prípade napadnutia firmy kybernetickým útokom, či už sa jedná o hromadný útok, alebo ojedinelé napadnutie konkrétnej obete.

Na tomto školení budeme preberať väčšinu z najnovších nástrojov pre zaisťovanie stôp, softwarové, či hardwarové nástroje, pomocou ktorých môžete nájsť stopy útočníkov prostredníctvom dát, ktoré zostávajú na napadnutých systémoch, obnovovanie zmazaných, poškodených, či kryptovaných súborov, a vypracovať audit, ktorý zabráni budúcim útokom podobného typu. Pretože väčšina útokov je zameraná na dopredu vytypovanú firmu, jedná sa najčastejšie o prípady priemyselnej špionáže, poškodzovanie konkurencie, či osobné vyrovnávanie účtov.V cene kurzu je i celosvetovo uznávaná skúška EC0 312-49 EC-Council Computer Hacking Forensic Investigator, ktorá dokladá vaše schopnosti vyhľadávania incidentov na všetkých úrovniach od fyzického napadnutia, stop v OS, napadnutia bezdrôtových sietí po útoky na weby.

Osnova kurzu
  • Proces forenzného vyšetrovania
  • Prehľadávanie a zaisťovanie počítačov
  • Digitálne dôkazy
  • Reakcie na útoky
  • Vytváranie laboratórneho prostredia pre zaisťovanie dôkazov
  • Súborové systémy a preskúmavanie diskov
  • Vyhľadávanie stôp a zaisťovanie dôkazov v OS Windows
  • Extrakcie dát a vytváranie kópií
  • Obnova zmazaných súborov a oddielov
Najbližšie plánované termíny kurzu

Kód kurzu Dátum Počet dní
CHFI   9.3.2020
5

Nenechajte si ujsť

HackerFest Slovakia 2019[HACK_19]
HackerFest Slovakia je hacking konferencia o najnebezpečnejších praktikách hackingu dnešnej doby. GOPAS SR privádza do Bratislavy známych IT Security expertov a etických hackerov, ktorí vám spoločne s našimi poprednými špecialistami z oblasti IT bezpečnosti predvedú hacking v jeho najaktuálnejšej podobe. Podrobný program konferencie pre vás pripravujeme a postupne ho budeme dopĺňať na www.hackerfest.sk.

Registrovať sa na konferenciu môžete priamo TU.