Nový kurz Google Web Toolkit pre všetkých Javistov

Prinášame nový kurz, ktorý poteší všetkých "Javistov". Naša ponuka kurzov Java sa teraz rozšírila o nové školenie Google Web Toolkit (GWT)! Pokiaľ ste si aj vy našli záľubu v programovacom jazyku Java a plánujete vyvíjať Rich Internet Applications (RIA) na platforme Java, príďte na kurz Programovanie Web Toolkit (GWT) [JGWT1].

3denné školenie Programovanie Google Web Toolkit (GWT) [JGWT1] vás zoznámi s architektúrou Google Web Toolkit, použitím a vytváraním komponentov, spracovaním udalostí, testovaním, logovaním, bezpečnosťou a ďalšími dôležitými princípmi, ktoré vám umožní dokonale využiť možnosti a schopnosti tohto frameworku od spoločnosti Google.

Naučíme vás
• základy technológií AJAX GWT
• používať štandardné komponenty užívateľského rozhrania frameworku GWT
• vytvárať vlastné komponenty
• spracovávať udalosti
• testovať - automatické testy užívateľského rozhrania
• lokalizovať webové aplikácie
• logovanie udalostí
• optimalizovať a nasadzovať GWT aplikácie
• pracovať s Eclipse IDE - rozšírenie WTP a GWT tools a ďalšie

Viac informácií o kurze TU