Novinky v Microsoft Office 2016

Počas jesene 2015 prišla na trh nová verzia softvérového balíka Microsoft Office. Prichádza po "revolúcii" v mechanizme ovládania i ponuke funkcionalít z verzie 2007 a po sériách drobných vylepšeniach z rokov 2010 a 2013 opäť revolúcia alebo "len" evolúcia predkladaná v pravidelnom rytme?

Či už ste klasický užívateľ Microsoft Office alebo patríte k zástupcom nákupcov SW produktov, príďte sa s novinkami a rozdielmi oproti predchádzajúcim verziám Office zoznámiť čo najskôr. Absolvujte kurz Novinky v Microsoft Office 2016 [MSOF2016] a budete pripravení.
 
PREBERANÉ TÉMY:

►Excel 2016
automatická kombinácia riadkov zo súvisiacich tabuliek
PowerQuery
dátové modelovanie pomocou PowerPivot

►Word 2016 
spoluvytváranie dokumentov viacerými užívateľmi v reálnom čase

►PowerPoint 2016 
nahrávanie diania na obrazovke 
inteligentné vodítka
spoluvytváranie v reálnom čase

►Outlook 2016 
rýchle vkladanie príloh 
prioritné filtrovanie správ

►Nové online funkcionality 
Sway
Delve

Príďte na kurz Novinky v Microsoft Office 2016 [MSOF2016] a nahliadnite do budúcnosti najpoužívanejších kancelárskych aplikácií vo svete už dnes!

NADCHÁDZAJÚCE TERMÍNY
29. 2. 2016  Gopas Bratislava