Nové podmienky certifikácií Microsoft


S účinnosťou od 1. 5. 2017 prichádza Microsoft s novými podmienkami pre presun či zrušenie skúšok. Po novom bude možné skúšku zrušiť a presunúť zdarma 6 pracovných dní pred jej konaním!


V prípade presunu cez vlastný účet na microsoft.com/learning je nutné skúšku presunúť najneskôr 6 pracovných dní pred jej konaním v  súlade s časovým začiatkom skúšky, v opačnom prípade bude registračný systém vyžadovať taxu za presun vo výške 12,5% z predajnej ceny - 15,00 EUR s DPH.
 
V prípade objednania skúšky cez spoločnosť GOPAS SR, a.s. je  možné skúšku presunúť len do 24 hodín vopred bez poplatku za presun. V neskoršom prípade už nie je možné so skúškou v systéme hýbať a bude vám účtovaný 100% storno poplatok.
 
Ako sa na certifikačnú skúšku prihlásiť?
Vyplnením objednávky alebo kontaktovaním nášho klientského servisu na adrese info@gopas.sk. Na skúšku je nutné mať účet na microsoft.com/learning a www.pearsonvue.com/microsoft.

Nová mapa Microsoft certifikácií

certifikacie.png