Nové licenčné pravidlá k produktom Microsoft

Na kurze LICMS19 – 2019: Licenčné pravidlá k produktom Microsoft, si zrozumiteľne povieme, ako je možné produkty Microsoft legálne prevádzkovať vo fyzickom, virtuálnom aj cloudovom prostredí. Objasníme si zmysel Software Assurance a jeho (naskrz pozitívny) vplyv na užívateľské práva.

Dáme priestor príkladom zo života a dotazom z rovnakého vreca, pretože je preukázané, že prevažná väčšina fatálnych chýb, ktoré vedú až k finančným právnym postihom, vzniká z nedostatku vedomostí, neporozumenia, zlého výkladu a aplikovania daných pravidiel na použitie softvéru v praxi.

Patria sem
Windows pre desktopy, Office, Windows Server, SQL Server, Exchange, SharePoint, Rodina System Center, Lync, Visual Studio, MSDN a ďalšie aktuálne produkty.

Čo Vás naučíme
Orientovať sa vo vodách licencovania produktov spoločnosti Microsoft tak, aby ste boli schopní vždy dohľadať potrebné informácie a aby ste si tieto informácie boli schopní dať do patričných súvislostí.

Pre koho je tento kurz určený?
Kurz je určený pre pracovníkov v oblasti IT, predovšetkým administrátorov počítačových sietí, pracovníkov v IT, zodpovedných za návrh infraštruktúry, zodpovedných za obstarávanie softvéru, vedúcich pracovníkov v IT, IT konzultantov, zamestnancov outsourcingových firiem v odbore IT, predajcov SW, produktových manažérov SW.