Naučte sa písať maximálne rýchle aplikácie na platforme .NET

Kurz Optimalizácia výkonu, ladenia a škálovateľnosť aplikácií [GOC2126] je určený vývojárom na platforme .NET (Core), ktorí chcú preniknúť do detailov .NET a C# aplikácií a naučiť sa písať maximálne rýchle aplikácie, používať správne koncepty alebo optimalizovať spotrebu pamäti. Taktiež na odhaľovanie a diagnostiku týchto problémov ("post-mortem" aj aktuálnych), s použitím dostupných nástrojov. Dôraz je kladený na praktickú aplikáciu získaných znalostí. Účastníci budú schopní použiť nadobudnuté znalosti okamžite, po návrate do reálneho sveta.

Osnova kurzu
  • Práca s pamäťou v .NET
  • Debuggovanie
  • Zložitosť algoritmov
  • Kód v prostredí .NET
  • Meranie výkonu kódu
  • Asynchrónne spracovanie a škálovanie
  • Reflexia a jej efektívne využitie
  • Messaging ako základný nástroj pre škálovanie

Najbližšie plánované termíny kurzu


Kód kurzu Dátum Počet dní
GOC2126 24.7.2019; 7.10.2019
3


Predošlý kurz

Jazyk C# – programovanie II [GOC2125]
Kurz je určený pre všetkých programátorov, ktorí majú skúsenosť s programovaním v jazyku C# a chcú získať ďalšie praktické znalosti a skúsenosti. Na kurze sa naučíte používať moderné rozšírenie jazyka C#, generické dátové typy, delegáty, lambda výrazy, extension metódy, LINQ, naučíte sa verzovať assemblies a používať GAC. Zistiť viac »Odporúčané kurzy

Tvorba databázových aplikácií pomocou ADO.NET [GOC311]
Kurz je určený pre vývojárov aplikácií, ktorí sa chcú naučiť vytvárať databázové aplikácie pomocou Microsoft Visual Studio na platforme Microsoft .NET Framework. Na tomto kurze sa naučíte pracovať s databázou pomocou objektov Connection, Command, DataReader a DataSet. Zistiť viac »

Entity Framework a OData [GOC312]
Kurz je určený pre vývojárov a architektov na platforme .NET a poskytne účastníkom znalosti a zručnosti potrebné pre vývoj dátovo-orientovaných aplikácií s použitím najnovšej technológie Entity Framework. Kurz bude zameraný na verziu Entity Framework 6.x. Zistiť viac »

Testovanie softwaru v prostredí Visual Studio [GOC405]
Kurz ponúka úvod do konceptov a stratégií testovania a naučí vás používať niekoľko najrozšírenejších Frameworkov a nástrojov na rôzne druhy testovania. Kurz zahŕňa koncepty Unit testovania, požiadavky a charakteristiky dobrých testovacích stratégií a spôsobov, ako tieto koncepty môžu byť realizované. Zistiť viac »

Coded UI – Vývoj testov užívateľského rozhrania [GOC4051]
Kurz Coded UI – Vývoj testov užívateľského rozhrania je určený pre všetkých vývojárov a testerov, ktorí chcú vytvárať automatické testy pre testovanie užívateľského rozhrania webových alebo desktopových aplikácii pomocou MS Visual Studia. Zistiť viac »

Výkonnosť a rozšíriteľnosť aplikácií [GOC406]
Na tomto kurze získajú vývojári znalosti a praktické skúsenosti s vysoko dostupnými a rozšíriteľnými aplikáciami v .NET. Naučia sa, ako vylepšiť dostupnosť aplikácií, optimalizovať výkon, efektívne využívať pamäť a písať aplikácie, ktoré sú škálovateľné. Dôraz je kladený na praktickú aplikáciu získaných znalostí. Zistiť viac »

Paralelné, asynchrónne a viacvláknové aplikácie [GOC407]
Kurz je určený pre pokročilých vývojárov, ktorí hľadajú možnosť ako posunúť svoje znalosti do oblasti paralelných a asynchrónnych aplikácií. Vysvetlené budú základy vlákien a predstavené budú objekty a produkty uľahčujúce toto programovanie. Mnoho noviniek prichádza s .NET Framework 4.0 (napr. Task Parallel Library) a 4.5 (napr. async/await). Zistiť viac »