Máte zvládnutý PYTHON I. a chcete vedieť viac?


O nových školeniach v Python II. a Python III. sme sa rozprávali s lektorom Tiborom Kurinom.PYTHON II. POKROČILÉ TECHNIKY


Nové školenie  IT školiaceho strediska GOPAS SR  v oblasti programovania je rozdelené na tri štruktúrované bloky. Prvý blok je venovaný najmä funkcionálnemu programovaniu, kde sú na praktických príkladoch ukázané využiteľné aplikácie funkcií, ako je napríklad filter(), map() a reduce(). Ukážeme vám aj možnosti volania funkcií pomocou ¬¬¬¬*args a **kwargs.

Druhý blok sa zameriava najmä  na problematiku objektovo-orientovaného programovania (OOP) a jeho implementáciu v jazyku Python3. Dozviete sa viac o možnostiach tzv. magických metód __init__() a __new__(), problematike meta-tried,  dedení, polymorfizmu a zapuzdrení dát. Odporúčame aspoň základnú znalosť objektového návrhu.

V treťom bloku školenia sa venujeme, dnes tak často diskutovanej téme, návrhu web aplikácií. Ako aplikačný pracovný rámec používame micro framework FLASK. Dozviete sa viac o DJANGO a vývoji aplikácií v cloudovom prostredí (web aplikácia hostovaná vo verejenom cloude Jelastic Cloud).

Použité vývojové nástroje a prostredia sú Jupyter Notebook, Pycharm Professional Edition pod OS Linux (na vyžiadanie aj  OS Windows). Keďže 3-dňové školenie Python II -  pokročilé techniky prebieha v stredne vysokom tempe, je nevyhnutné mať zvládnutý obsah školenia Python I.

PYTHON III. DÁTOVÁ ANALÝZA

Veľakrát skolňovaná a veľmi populárna knižnica PANDAS umožňuje “čarovanie” s dátami. Intenzívne 5-dňové školenie je ideálna voľba pre všetkých, ktorí majú za úlohu interpretovať dáta z jedného, resp. z rôznych zdrojov.

Školenie ukazuje best practices na získanie dát z databázy (MySQL, PostgeSQL, MS SQL, Oracle 11g/12c) alebo zo súboru (txt, csv, xlsx) a prácu so získanými údajmi. Zameriavame sa na ich interpretáciu aj pomocou knižníc PANDAS, NumPy a SciPy. Zásadný význam je venovaný získaniu objektívneho pohľadu na skúmané dáta metódou spojenia dát s inými, napr. geografickými dátami. Nakoľko získané dáta v exaktnej, teda v číselnej forme, majú neúplnú výpovednú hodnotu, na ich vizualizáciu použijeme knižnicu matplotlib.

Kurz Python III – dátová analýza predpokladá u frekventanta znalosti programovacieho jazyka Python3 (resp. Python2) na pokročilej úrovni, najmä v oblasti komplexných dátových štruktúr. Získané vedomosti vám umožnia samostatnú prácu v oblasti dátovej analýzy. Navše získate skvelý štart do oblasti strojového učenia (Machine Learning)  v programovacom jazyku Python.


Ing. Tibor Kurina, Ph.D.

lektor GOPAS
tibor.jpg