Dostaňte pod kontrolu Vašich IT dodávateľov

Na novom kurze Riadenie IT dodávateľov [RITDO] Vám poskytneme ucelený pohľad na celý proces riadenia IT dodávateľov. Pozrieme sa na celý „životný cyklus“ zákazky od počiatočného impulzu "niečo" kúpiť, cez tvorbu zadania, výberové konanie, uzavretie zmluvy, plnenie predmetu zmluvy, až po uzavretie a vyfakturovanie zákazky.

Kurz je určený všetkým, ktorí nejakým spôsobom pracujú s IT dodávateľmi. Jedná sa predovšetkým o manažérov, zodpovedných za oblasť IT vo firme, projektových manažérov i procesných manažérov. Môže sa hodiť aj správcom jednotlivých komerčných produktov, využívaných v rámci poskytovania IT služieb.

Čo Vás naučíme
  • Ako pristupovať k interným aj externým dodávateľom
  • Ako pripraviť zadanie pre výberové konanie a plnenia zákazky
  • Aspekty komunikácie a vyjednávania s dodávateľmi
  • Aspekty, ovplyvňujúce prípravu a uzatvorenie zmluvy
  • Ako dohliadať na plnenie zmluvy a riešiť problémy
  • Ako neustále zlepšovať a "vychovávať si" dodávateľa
  • Ako uzavrieť zákazku
Mohlo by Vás zaujímať


Kurz DASA DevOps Practitioner [DEVOPSP] pripravuje kandidátov na kvalifikáciu Practitioner. Je navrhnutý tak, aby poskytoval základné vzdelanie, potrebné pre uvedenie DevOps do praxe. Pomocou teórie DevOps, pragmatických príkladov a cvičení a interaktívnych skupinových diskusií, Vám tento kurz pomôže pochopiť, ako aplikovať potrebné zručnosti na prax DevOps.

DevOps znamená prepojenie sveta SW vývojárov a administrátorov už implementovaných systémov. Odstránením bariér medzi týmito dvoma svetmi, dochádza k zrýchleniu implementácie nových funkcií informačných systémov, k znižovaniu rizika a zvyšovaniu kvality. Tým IT organizácia prináša vyššiu pridanú hodnotu podporovanej organizácii a tá prestáva byť iba "nákladovou položkou". V kurze DevOps Introduction [DEVOPSI]  sa dozviete ako začať a o čom to celé je.

Kurz Výber a implementácia ERP [VIERP] poskytuje ucelený pohľad na proces riadenia výberu informačného systému (ERP), a to od prvých signálov, že je potrebné uvažovať o novom systéme, až po jeho implementáciu a ostrú prevádzku. Na začiatku kurzu sú definované základné pojmy a koncepty z oblasti informačných systémov (ERP), na tomto základe potom prejdeme základné nástroje pre indikáciu potreby zmeny a vytvorenie obchodného prípadu pre posúdenie prínosov zavedenia nového systému.

Dvojdňový kurz  IT stratégia [ITSTRA] poskytuje ucelený pohľad na celý proces prípravy IT stratégie, rozpracováva jednotlivé kroky a ukazuje metódy a nástroje na to potrebné. V prípade, že nie je k dispozícii obchodná stratégia, na ktorú by mala byť IT stratégia naviazaná, kurz ukáže, ako ju identifikovať. Na záver sa kurz zameria aj na prípravu realizácie jednotlivých strategických iniciatív.