COBIT 2019 - Framework for Frameworks

V každej firme už počuli o rôznych „best practices“ a „frameworkoch“. Tí, čo prevádzkujú service desk poznajú ITIL. Tí, čo riešia projekty poznajú PRINCE2, alebo nejakú agilnú metódu ako je SCRUM. Tí, čo riešia architektúru zase poznajú TOGAF. Každý z týchto frameworkov pomôže určitej skupine ľudí. Aby ale tieto frameworky pomohli celej firme, je potreba ich prepojiť a konzistentne používať.

A k tomu je možné použiť práve framework s názvom COBIT. Ak sa o tomto frameworku chcete dozvedieť viac a zoznámiť sa s novinkami v jeho novej verzii 2019, absolvujte náš nový kurz COBIT 2019 Foundation + certifikačná skúška [COBIT19FT]!

 
Mohlo by Vás zaujímať

Absolvujte ITIL Service Strategy aj s certifikačnou skúškou
Service Strategy je prvá fáza životného cyklu poskytovania IT služieb podľa odporúčania ITIL. Úlohou tejto fázy je zvážiť všetky aspekty požiadaviek na novú IT službu, na zmenu v existujúcej službe, v súlade s obchodnou aj IT stratégiou. Viac info »

Dostaňte pod kontrolu Vašich IT dodávateľov
Na novom kurze Riadenie IT dodávateľov [RITDO] Vám poskytneme ucelený pohľad na celý proces riadenia IT dodávateľov. Pozrieme sa na celý „životný cyklus“ zákazky od počiatočného impulzu "niečo" kúpiť, cez tvorbu zadania, výberové konanie, uzavretie zmluvy, plnenie predmetu zmluvy, až po uzavretie a vyfakturovanie zákazky. Viac info »

Ako dostať Vaše IT pod kontrolu? Príďte na ITIL4!
Získajte kompletný prehľad o riadení IT služieb s pomocou best practice frameworku ITIL®. Vyskúšajte si pomocou prípadových štúdií implementáciu ITIL® procesov, podporných služieb, nastavenie funkcií a rolí. Pripravili sme si pre Vás novinku ITIL4! Táto verzia reaguje na vývoj nielen v oblasti technológií, ale aj v oblasti riadenia IT. Viac info »