Aký kurz je potrebný pre úspešný vstup do Microsoft Azure?


Školenie MOC 20535 Microsoft Azure – architektúra riešení pre správcov a vývojárov je určené pre správcov infraštruktúry v prostredí Microsoft Azure, ako aj pre tvorcov aplikácií, ktoré budú zdroje v Azure využívať.

Z pohľadu tvorcov a správcov infraštruktúry ide o pokračovanie školenia MOC 20533 Microsoft Azure – nasadenie a správa pre IT správcov. Na tomto kurze získajú vedomosti o ďalších komponentoch, pomocou ktorých môžu rozvinúť svoju infraštruktúru. Popri základných prvkoch na jej tvorbu, ako sú sieťové prostriedky, úložiská dát, webové či logické aplikácie a virtuálne servery, je školenie zamerané aj na tvorbu databázových riešení a spracovanie dát (StorSimple, Cosmos DB, Data Analysis), automatizáciu tvorby zdrojov pomocou šablón.

0123_2018_GOPAS_SK---Letak_Azure_480x250_01.jpg

Dôležitými súčasťami prostredia Azure, ktorým sa školenie venuje, sú aj služby Azure Advisor a Security Center, ktoré pomôžu vývojárom aj správcom infraštruktúry k vytvoreniu riešenia bezpečného, vysoko dostupného a optimalizovaného z pohľadu výkonnostných charakteristík.

Tvorcom aplikácií kurz poskytne informácie potrebné na tvorbu robustných aplikácií, ako je využívanie a integrovanie funkcií, Internet of Things, AI+Machine Learning, komunikáciu aplikácií pomocou systémov výmeny dát (Service Bus), využívania bezpečnostných komponentov, ako Secure Secrets.

Kurz je okrem teoretického výkladu nabitý zaujímavými praktickými cvičeniami, v ktorých si účastníci prostredie Microsoft Azure dôkladne „ohmatajú“.
Kombináciou kurzov MOC 20533MOC 20535 získate dostatok vedomostí a skúseností na úspešný vstup do prostredia Microsoft Azure.

Jozef Mečiar, lektor IT školiaceho strediska GOPAS SR.

jmeciar.jpgLektor s 25 ročnými skúsenosťami. So školeniami začínal v časoch Windows 3.1 a venuje sa im, s krátkou prestávkou, dodnes. Zameriava sa v súčasnosti najmä na cloudové služby, ako Microsoft Azure, Office 365, Enterprise Mobility Suite (Intune), Operation Management Suite, ale aj na Microsoft Server 2012/2016, Windows 10, PowerShell, SharePoint, TCP/IP Networking či bezpečnosť.


Mohlo by vás zaujímať

Microsoft Azure – správa SQL Server relačných databáz – GOC212
Microsoft Azure umožňuje hosťovať vaše relačné databázy buď ako PaaS službu Azure SQL Database alebo využiť možnosti prenájmu licencie na klasický Microsoft SQL Server, ktorý si nainštalujete do virtuálneho servera hosťovaného v rámci služby Azure Virtual... Zistiť viac »

Vývoj, nasadenie a správa aplikácií pre Microsoft Azure – GOC305
Tento kurz je určený pre vývojárov na platforme .NET a bude sa zaoberať detailmi návrhu a implementácie riešení pre platformu Windows Azure. Poslucháči sa naučia používať nástroje a techniky umožňujúce ľahký vývoj nových či migráciu existujúcich...   Zistiť viac »

Microsoft Azure – nasadenie a správa pre IT správcov – MOC 20533
Päťdňový základný kurz pre IT správcov, ktorí sa chystajú implementovať Microsoft Azure cloudové riešenie pre hosťovanie serverových služieb v podnikovom prostredí. Naučíme vás ako porozumieť architektúre Azure a jej službám. Ako nasadiť a spravovať...  Zistiť viac »

Chcem zistiť viac aj o iných kurzov z oblasti Microsoft Azure

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na info@gopas.sk.