Naučte sa rýchlo a efektívne vytvárať obchodné prezentácie

Poznáte možnosti programu Microsoft Office PowerPoint a Microsoft Excel pre tvorbu grafov, ale nie ste s nimi úplne spokojní? Na kurze Think-cell – doplnok programu Microsoft PowerPoint pre tvorbu grafov [THCPWP] sa zoznámite so základnými princípmi tvorby grafov pomocou Think-cell, ktoré sú úplne kompatibilné s prezentáciou programu Microsoft PowerPoint a môžu byť prepojené so zdrojom v programe Microsoft Excel.

Okrem štandardných typov grafov sa zoznámite i s ich pokročilými možnosťami a s typmi grafov, ktoré nie sú v programe Microsoft PowerPoint štandardne podporované – kaskádové grafy, Ganttov diagram a ďalšie.


Osnova kurzu
  • Predstavenie doplnku Think-cell
  • Tvorba jednoduchého grafu
  • Prehľad dostupných typov grafov
  • Spoločné prvky pri tvorbe grafov
  • Prepojenie s Excelom
  • Správanie prvkov Think-cell v PowerPointe bez inštalovaného Think-cell (problematika spolupráce)
  • Špecifikácia jednotlivých typov grafov
  • Ganttov diagram
  • Ďalšie nástroje Think-cell

Najbližšie plánované termíny kurzu

Kód kurzu Dátum Počet dní
THCPWP 30.7.2019; 5.9.2019; 22.11.2019
1