Začíname s Linuxom

Iste už mnoho z vás vie, čo je operačný systém Linux. Kurzy z oblasti Linux sú určené pre správcov počítačových systémov, ktorí začínajú alebo prechádzajú na OS Linux. Vďaka týmto kurzom jednoducho zvládnete jeho inštaláciu a bežné úkony spojené so správou a administráciou systémov.

Linux – inštalácia [LXI1]
Kurz je určený pre začínajúcich správcov OS Linux, ktorí potrebujú inštalovať a spravovať základné funkcie OS Linux. Účastníci kurzu sa naučia inštalovať systém CentOS a bežné úkony spojené so správou a administráciou tohto systému (inštalácia a správa diskov, správa užívateľských účtov, práca so súbormi, správa inštalovaných balíkov, základná konfigurácia systému CentOS). Zistiť viac »

Najbližšie plánované termíny kurzu

Kód kurzu Dátum Počet dní
LXI1 6.4.2020; 15.6.2020
2

Linux – administrácia systému [LXI2]

Kurz je určený pre správcov serverov s operačným systémom Linux, ktorí sa naučia bežné a pokročilé úkony spojené so správou a administráciou systému. Účastníci kurzu sa naučia administrovať operačný systém Linux, pracovať s príkazovým interpretom, spravovať procesy, plánovať úlohy, zálohovať dôležité dáta, sledovať výkon a monitorovať záťaž systému. Ďalej sa účastníci naučia nastavovať a sledovať logovanie systému, konfigurovať štartovacie skripty operačného systému, atď. Zistiť viac »

Najbližšie plánované termíny kurzu


Kód kurzu Dátum Počet dní
LXI2 15.4.2020; 17.6.2020 3

Linux v sieťach [LXI3]
Účastníci kurzu sa naučia administrovať siete TCP/IP v prostredí OS Linux a používať nástroje ako je IPconfig, Route, Netstat, IP, atď. Ďalej sa zoznámia so systémom DNS, nastavením OS Linux ako klienta tejto služby a nástroja Host a Dig, ďalej s Uperdaemon ako je napríklad Inetd, Xinetd a detailne bude popísaný systém Netfilter a linuxový firewall. V poslednej časti budú popísané terminálové služby ako sú Telnet, SSH, NX a VNC. Zistiť viac »
 
Najbližšie plánované termíny kurzu

Kód kurzu Dátum Počet dní
LXI3   2.3.2020; 4.5.2020 3Odporúčané kurzy


UNIX/Linux – bezpečnosť a zabezpečenie serveru [UNIXB1]
Kurz je určený správcom serverov, ktorí sa naučia základné modely a princípy ako zabezpečiť server a komunikáciu po sieti (Internet), zoznámia sa s pojmami firewall a sieťová bezpečnosť. Ďalej sa naučia prakticky implementovať aktívne prvky pre zabezpečenie systému ako sú kontrolóri integrity, systémy HIDS a NIDS a tiež používať technológie ako sú LIDS a GRSecurity.

UNIX/Linux – bezpečnosť dát, bezpečná komunikácia a šifrovanie [UNIXB2]
Kurz je určený pre správcov sieťových serverov, ktorí potrebujú zabezpečiť ako dáta na serveri, tak aj komunikáciu so serverom. Účastníci sa zoznámia so základmi šifrovania v oblasti počítačovej bezpečnosti. Ďalej sa naučia prakticky používať systémy PGP (GnuPG), SSL, DM-Crypt, atď.

UNIX/Linux – programovanie v Shell [UNIXSH]
Kurz je určený pre správcov, ktorí potrebujú porozumieť systémovým skriptom, modifikovať ich obsah, vytvárať nové skripty pre automatizáciu úloh, monitorovanie a dialóg s užívateľom. Na kurze sa účastníci dozvedia o možnostiach, ktoré ponúka Shell, zvládnu základné programovacie techniky a na praktických príkladoch sa naučia vytvárať užitočné skripty, ktoré uľahčujú prácu im alebo iným užívateľom.