Rozbehnite svoju IT kariéru v T-SQL!

Kurz Vytváranie dotazov v T-SQL [MOC20761] je prvým zo série kurzov z oblasti Microsoft SQL Server. Je nevyhnutným začiatkom, pokiaľ chcete rozbehnúť Vašu kariéru v IT a stať sa dátovým analytikom, reportingovým špecialistom, databázovým administrátorom alebo chcete navrhovať databázy. Je však vhodný aj pre mierne, či viac pokročilých, ktorí si chcú prehĺbiť už nadobudnuté znalosti z Microsoft SQL.

Kurz je určený pre databázových administrátorov, databázových vývojárov, BI špecialistov a užívateľov, ktorí sa chcú naučiť spracovávať a dotazovať dáta uložené v databázach na Microsoft SQL Server pomocou jazyka T-SQL. Pozostáva z teoretického výkladu, z praktických ukážok a samostatných cvičení, na ktoré sa kladie mimoriadny dôraz.

Osnova kurzu
  • Úvod do prostredia relačných databáz
  • Syntax a možnosti jazyka Transact-SQL (základné aj pokročilé)
  • Princípy databáz, písanie efektívnych dotazov v SQL
  • Triedenie, filtrovanie dát, tabuľky, práca s pohľadmi, funkciami, uloženými procedúrami a tabuľkovými výrazmi
  • Agregačné funkcie, poddotazy, množinové operátory
  • Programovanie v SQL, transakcie

Najbližšie plánované termíny

 
Kód kurzu Dátum Počet dní
[MOC20761] 20.7., 7.9.2020
5

Kurz je priamo prípravou na certifikačnú skúšku 70-761 (Querying Data with Transact-SQL), ktorú môžete absolvovať aj v našom školiacom stredisku. Je jednou z dvoch, ktoré sú nutné na dosiahnutie medzinárodne uznávaného certifikátu MCSA: SQL 2016 Database Development.

O lektorovi kurzu

michal-kruh-2.png
Ing. Michal Pigoš

Michal sa v oblasti IT pohybuje vyše 15 rokov, počas ktorých pracoval    ako systémový špecialista, kde mal na starosti najmä správu Active Directory a SQL. Momentálne sa zaoberá najmä nasadením a správou System Center Configuration servera v podnikovom prostredí. Súčasne pôsobí aj ako lektor Microsoft kurzov. Je veľký nadšenec Microsoft  technológií.

Mohlo by vás zaujímať

Vývoj databáz v Microsoft SQL Server 2016 [MOC20762]
Kurz je zameraný na osvojenie techník vývoja databáz na platforme Microsoft SQL Server. Účastníkov prevedie základnými a pokročilejšími technikami ako je optimalizácia indexov, partitioning atď. Kurz je vhodný ako pre začiatočníkov, tak aj pre skúsenejších vývojárov, ktorí potrebujú pôvodné informácie osviežiť a lepšie precvičiť.

Inštalácia a konfigurácia Microsoft SQL Server 2016 [MOC20765]
Kurz zoznamuje účastníkov s možnosťami a procesom inštalácie a konfigurácie databázového systému Microsoft SQL Server 2016. Súčasťou kurzu sú tiež témy Upgrade SQL Servera a proces údržby.