Riadenie projektov v praxi!

Kurz Praktické riadenie projektov [MITPR] poskytuje praktický úvod do riadenia projektov, do jednotlivých fáz životného cyklu projektu a jeho jednotlivých procesov. Po absolvovaní kurzu bude účastník schopný samostatne naplánovať, riadiť a uzavrieť projekt.

Školenie je určené pre vedenie spoločnosti, vedúcich projektov a ostatných manažérov, ktorí majú chuť oboznámiť sa s dôležitými informáciami zo sveta projektového riadenia.

Čo sa na kurze naučíte
Naučíte sa základnú terminológiu, riadiť jednotlivé fázy životného cyklu projektu a základy spôsobu zavedenia projektového riadenia v spoločnosti.

Osnova kurzu
  • Úvod
  • Definícia (Projekt, Projektové riadenie, Program, Portfólio,...)
  • Fáza životného cyklu riadenia projektu (Iniciovanie, Plánovanie, Realizácia, Ukončenie)
  • Implementácia projektového riadenia (Prístup, Systém)

Kód kurzu Dátum Počet dní
 [MITPR] 27.7., 24.9.2020
2

Lektorka kurzu: Jana Češpivová
          cespivova-(1).png      
Ako projektová manažérka prešla celou radou odvetví cez štátnu správu, retail, výrobu až do sveta konzultačných firem. Projektové riadenie je jej obľúbenou disciplínou, projekty nielen riadi, ale v rámci organizácií projektové riadenie aj nastavuje. V rámci kurzu, ktorý vedie, predstaví aplikáciu základných princípov projektového riadenia na akúkoľvek projektovú situáciu.


Mohlo by vás zaujímať

PRINCE2® Foundation + certifikačná skúška [PRINCE2FT]
Tento kurz poskytuje detailný manažérsky pohľad do populárnej metodiky projektového riadenia PRINCE2® Pochopíte, ako pomocou tejto metodiky nastaviť a efektívne riadiť reálne projekty v organizácii a ako neskĺznuť k neefektivite a „vzdušným zámkom“.

Kreatívne riešenie problémov [KREPR]
Tento kurz prakticky predstavuje kreatívne metódy (brainstorming, brainwritting, myšlienkové mapy a pod.) a spôsoby riešenia problémov postavené na systematickom prístupe rôznych metód (Kepner-Tregoe, TRIZ, RCA, analógie a pod.). Kurz je vhodným doplnkom ku kurzom projektového riadenia.

Praktické riadenie projektov – pre pokročilých [IPMAD]
Kurz poskytuje praktický úvod do riadenia projektov, zoznamuje s jednotlivými fázami životného cyklu projektu, jeho jednotlivými procesmi a s vybranými zručnosťami vedúcich projektov. Po absolvovaní kurzu bude účastník schopný samostatne naplánovať, riadiť a ukončiť malý alebo stredne veľký projekt.