Posuňte sa v oblasti paralelných a asynchrónnych aplikácií

Kurz Paralelné, asynchrónne a viacvláknové aplikácie [GOC407] je určený pre pokročilých vývojárov, ktorí majú záujem vytvárať aplikácie, ktoré využijú všetkú silu HW (sú teda rýchlejšie). Vysvetlené budú základy vlákien a predstavené budú objekty a produkty uľahčujúce toto programovanie. Mnoho noviniek prichádza s .NET Framework 4.0 (napr. Task Parallel Library) a 4.5 (napr. async/await).

Taktiež preberieme rozdiely a správne riešenia IO Bound a CPU Bound problémov a zaoberať sa budeme tiež Power Threading Library. Riešenie pre synchronizácie ako Locky, Mutexy, Lock-free operácie budú preberané v záverečnej časti kurzu, vrátane špecifík a vhodnosti jednotlivých riešení.

Pre úspešné absolvovanie kurzu je potrebné, aby účastník mal skúsenosť s tvorbou aplikácií v jazyku C#.

Osnova kurzu
  • Paralelizmus
  • Synchronizácia
  • IO Bound operácia
  • CPU Bound operácia
  • .NET 4
  • .NET 4.5
  • Power Threading Library (Wintellect)

Detailnú osnovu si môžete prezrieť TU.

Najbližšie plánované termíny kurzu


Kód kurzu Dátum Počet dní
GOC407 8.7.2019; 18.9.2019; 27.11.2019 3

Odporúčané kurzy

Jazyk C# – programovanie I [GOC2124]
Kurz je určený pre všetkých programátorov, ktorí chcú získať znalosti a zručnosti s vytváraním aplikácií v jazyku C# na platforme Microsoft .NET. Na kurze získate prehľad o platforme Microsoft .NET Framework a jeho vývojovom prostredí Microsoft Visual Studio .NET. Zoznámite sa s jazykom C# s dôrazom na objektovo-orientované programovanie. Kurz predpokladá základné znalosti programovania v ľubovoľnom jazyku. Kurz nie je vhodný pre úplných začiatočníkov. Zistiť viac »

Jazyk C# – programovanie II [GOC2125]
Kurz je určený pre všetkých programátorov, ktorí majú skúsenosť s programovaním v jazyku C# a chcú získať ďalšie praktické znalosti a skúsenosti. Na kurze sa naučíte používať moderné rozšírenie jazyka C#, generické dátové typy, delegáty, lambda výrazy, extension metódy, LINQ, naučíte sa verzovať assemblies a používať GAC. Zistiť viac »