Oracle Exadata teoreticky aj prakticky

Prinášame dvojdňový seminár zameraný na Oracle Exadata s lektorom Lotharom Flatzom. Vďaka semináru sa oboznámite s teoretickými princípmi v Exadata a vyskúšate si to aj prakticky. Exadata predstavuje komplexnú štruktúru viacerých jednotlivých komunikačných komponentov, ktoré je nutné chápať ako celok. Iba keď človek pozná historický vývoj a a základné princípy, stane sa preňho jednoduchým pochopiť všetky elementy vo vzájomnej interakcii.

Lektor Lothar Flatz vás naučí ako s Exadata efektívne pracovať, aby boli dosiahnuté stanovené ciele a taktiež potešenie pri práci.

V prvej časti seminára sa zoznámite so základnými princípmi Exadata. V druhej časti si prakticky vyskúšate oceňovanie SQL Monitor reportov. SQL Monitor report obsahuje veľké množstvo výkonnostných metrík týkajúcich sa SQL vyhlásenia (statement). Po teoretickom úvode prejdete intenzívnou praktickou časťou. V neposlednom rade dostanete reálne SQL Monitor reporty a budete mať možnosť interakcie so skupinou pri nachádzaní potrebných odpovedí.

Osnova seminára:
  • Construction Principles
  • Motivation to build Oracle Hardware
  • Oracle’s Solution: Exadata
  • Components
  • Exadata Features
  • Exaheck
  • SQL Monitor

Viac informácií o kurze>>


Najbližšie plánované termíny kurzu

Kód kurzu
Dátum Počet dní
EXADATA   3.12.2019
2
 
Seminár bude prebiehať v anglickom jazyku a je nutné si priniesť vlastný notebook.Navštívte 4. ročník vysokošpecializovanej vývojárskej konferencie JavaDay 2019, ktorá sa bude konať 13. novembra 2019 v Cinema City Aupark, Bratislava. Aj tento rok konferencia ponúkne kvalitný program pod vedením TOP Java expertov z Slovenska a Českej republiky. Témy na konferencii JavaDay už štvrtý rok pokrývajú špičku vývoja v oblasti komplexnej programovacej platformy Java. Cieľom JavaDay je inšpirovať ľudí, aby neopakovali zaužívané postupy, ak možno existuje lepšie riešenie. Registrujte sa na www.JavaDay.sk.