Novinka! GOPAS Java Bootcamp kurzy

Chcete vyvíjať aplikácie, ktoré pobežia na systémoch Windows, Linux, Android, Mac OS X, AIX, HPUX a Solaris? Chcete porozumieť najpoužívanejšiemu jazyku v oblasti podnikových aplikácií? Zaujíma vás, ako aplikačný server Java EE riadi deklarativné transakcie s Java Persistence API alebo ako nasadiť Spring Framework na Tomcat?

Nebojíte sa výzvy? Potom sa už čoskoro budete môcť zúčastniť unikátneho GOPAS Java Bootcampu!
 
 • Kurzy reflektujú najnovšie trendy vo vybraných oblastiach
 • Hlavným cieľom je vytvoriť vybranú demo aplikáciu využívajúcu dané technológie preberané na kurze
 • Odnesiete si z kurzu prezentácie a demo projekt(y)

Tvorba webových systémov s využitím Spring Boot a React [GJB_SBREACT]

Kurz sa zameriava na problematiku tvorby webových systémov v jazyku Java (OpenJDK) s využitím moderných technológií ako je Spring Boot na serverovej strane a React na strane front-endu.

Osnova kurzu
 • Implementácia n-vrstvovej architektúry back-endu
 • Representational State Transfer (REST), Swagger
 • Implementácia webového rozhrania s JavaScript
 • Material Design
 • Docker

 • Kód kurzu Dátum Počet dní
  [GJB_SBREACT]

  21.9.2020 (GTT)

  5

Vývoj databázových aplikácií v Spring framework [GJB_SPRINGDB]

Kurz sa zameriava na prístup Java aplikácií do databázy. V rámci kurzu sa preberajú rôzne spôsoby implementácie s využitím Java Database Connectivity (JDBC, JdbcTemplate, Java Persistance API (JPA), Spring Data a MyBatis.

Osnova kurzu
 • Implementácia pripojenia do databázy prostredníctvom JDBC
 • Zjednodušenie pomocou nádstavby v podobe Jdbc Template
 • Objektovo relačné mapovanie
 • Implementácia vybraných Java Persistence Query Language (JPQL) dotazy
 • Koncepty transakcií a ich propagácia
 • Prevod JPQL dotazov do Spring Data
 • Framework MyBatis

 • Kód kurzu Dátum Počet dní
  [GJB_SPRINGDB] 11.8.2020 (GTT)
  4

Webové služby REST a GraphQL v Spring Boot [GJB_SBREST]

Kurz webových služieb pokrýva možnosti komunikácie medzi systémy prostredníctvom Representational State Transfer (REST) a GraphQL.

Osnova kurzu
 • Dátové typy JavaScript Object Notation (JSON) a Extensible Markup Language (XML)
 • Mapovanie pomocou knižnice Jackson a Java Architecture
 • Koncepty architektúry REST
 • Implementácia v Spring Boot, Swagger
 • Jazyk GraphQL
 • Získavanie dát pomocou nástroja Selenium
 • Spring Security

Kód kurzu Dátum Počet dní
[GJB_SBREST] 29.9.2020 (GTT)
4