Vďaka vám sme darovali seniorom vyše 9000 €!

Česko a Slovensko v tejto neľahkej situácii spojili svoje srdcia pre dobrú vec.

Venovali sme výťažok z konferencie TechEd ONLINE 2020 najzraniteľnejšej skupine obyvateľov, seniorom. Podarilo sa nám poskytnúť im dokopy vyše 9 000 €, za čo sme vdační predovšetkým vám!

IT školiace stredisko GOPAS SR, a.s. venovalo 3 876 € pre Ružinovský domov seniorov

IMG-8745_1.jpg

Počítačová škola GOPAS
venovala 120 000 Kč pre Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o

Sek-pro-Domov-senioru.jpg

Ďakujeme že ste s nami!
Tím GOPAS SR