Certifikačné skúšky na mieru podľa vašej pracovnej pozície

Média nás neustále informujú, že dopyt po certifikovaných odborníkoch neustále narastá, ale na slovenskom trhu ich je stále pomerne veľký nedostatok. My sme si pre vás pripravili nové kurzy z oblasti Microsoft Azure, ktoré vás pripravia na konkrétne certifikačné skúšky.


Vyberte si odporúčané kurzy a certifikácie podľa vašej pracovnej pozície vo firme.

Microsoft Azure - Cloudový architekt

Ste zodpovedný za návrh stratégie prevádzky vašich business aplikácií vo firme? Riešite výber platformy a návrhu hybridného cloudu, migráciu a predovšetkým inováciu vašich aplikácií?

Kurz: Microsoft Azure - architektúra a plánovanie cloudu [MOCAZ-301]


Odporúčané certifikačné skúšky:
Exam AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design

Microsoft Azure - Administrátor hybridného prostredia
Zodpovedáte za prevádzku a správu vašej hybridnej infraštruktúry? Riešite bezpečnosť, správu identít a prevádzku business systémov? Chcete sa ponoriť do detailov Azure komponentov, ako sú virtuálne stroje, clustery a kontajnery?

Kurzy: Microsoft Azure - nasadenie a správa cloudu [MOCAZ-103]
Microsoft Azure - zabezpečenie [MOCAZ-500]

Microsoft Azure - základy DevOps [MOCAZ-400X1]

Odporúčané certifikačné skúšky:
Exam AZ-103 - Microsoft Azure Administrator
Exam AZ-500 - Microsoft Azure Security Technologies
Exam AZ-400 - Microsoft Azure DevOps Solutions
Exam AZ-900 - Microsoft Certified Azure Fundamentals
 
Microsoft Azure - Dátový analytik
Zaoberáte sa ukladaním, spracovaním a analýzou dát? Zaujímajú vás nové trendy a možnosti v tejto oblasti: ako napríklad Artifical Intelligence a Machine Learning, Streaming, big data a SQL vs. No-SQL databázy a zobrazovanie dát?

Kurzy: Uloženie a spracovanie dát v Microsoft Azure [MOCDP-200]
Návrh architektúry riešení na spracovanie dát v Microsoft Azure [MOCDP-201]
Data Science a strojové učenie v Microsoft Azure [MOCDP-100]
Úvod do Data Science a strojového učenia v Microsoft SQL Server a Microsoft Azure [GOC670]


Odporúčané certifikačné skúšky:
Exam DP-200 - Implementing an Azure Data Solution
Exam DP-201 - Designing an Azure Data Solution
Exam AZ-900 - Microsoft Certified Azure Fundamentals
 
Microsoft Azure - Vývojár
Ste zodpovedný za návrh modernej architektúry, vývoj aplikácií a testovanie? Zaujímajú vás nové možnosti efektívneho vývoja aplikácií s využitím moderných trendov ako serverless, kontajnery, elastické databázy ako relačného tak dokumentového typu a vysokej dostupnosti?

Kurz: Microsoft Azure - základy DevOps [MOCAZ-400X1]
MS Azure - vývoj aplikácií, ich nasadenie a škálovanie [GOC3052]

Odporúčané certifikačné skúšky:
Exam AZ-203 - Microsoft Certified: Azure Developer Associate
Exam AZ-400 - Microsoft Azure DevOps Solutions
Exam AZ-900 - Microsoft Certified Azure Fundamentals

Ako sa na kurz alebo certifikačnú skúšku prihlásiť?
Kontaktovaním nášho klientskeho servisu na adrese info@gopas.sk.