Ansible - Nástroj pre hromadnú konfiguráciu!

Kurz Ansible - Nástroj pre hromadnú konfiguráciu [ANSIBLE] sa zameriava na automatizáciu správy systému nástrojom Ansible. Kurz ukáže možnosti hromadnej centrálnej správy serverov, vrátane automatického konfigurovania, nasadzovania softvéru a orchestrácie kontinuálnych úloh. Účastníci kurzu sa zoznámia s architektúrou Ansible a jeho inštaláciou. Ďalej sa dozvedia ako vytvárať statické aj dynamické inventáre, vytvoriť Playbook a role, využívať zistené informácie o systéme a pracovať s Temple v jazyku Jinja2.

Kurz je určený pre správcov počítačových systémov, ktorí chcú začať pracovať s automatizáciou správy konfigurácie a automatizáciou nasadzovania aplikácií pomocou nástroja Ansible. Zahŕňa odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenia na počítačoch.

Osnova kurzu
  • Zoznámenie sa s princípmi IaaC (Infrastructure-as-a-code)
  • Formát YAML, popis akcií vykonávaných Ansiblom
  • Použitie tohto nástroja pre administratívne úkony
  • Princíp tvorby playbookov, automatizácia správy
  • Centrálna správa serverov, automatické konfigurovanie
  • Nasadzovanie softvéru, orchestrácie kontinuálnych úloh

Najbližšie plánované termíny

Kód kurzu Dátum Počet dní
[ANSIBLE] 29.7. (Online LIVE), 20.8.2020
2

O lektorovi kurzu Ansible
sevelda-kruh.jpg
Miroslav Sevelda

Lektor má viac než dvadsaťročné skúsenosti so správou linux/unix systémov a je certifikovaný školiteľ kurzov Oracle a Linux. Profesijne sa zaoberá vývojom softwaru v jazykoch C/C++, Python a Java a ďalej implementáciou rôznych DevOps systémov s dôrazom na vysokú mieru automatizácie.

Mohlo by vás zaujímať

Linux – administrácia systému [LXI2]
Kurz je určený pre správcov serverov s operačným systémom Linux, ktorí sa naučia bežné a pokročilé úkony spojené so správou a administráciou systému. Účastníci kurzu sa naučia administrovať operačný systém Linux, pracovať s príkazovým interpretom, spravovať procesy, plánovať úlohy, zálohovať dôležité dáta, sledovať výkon a monitorovať záťaž systému.

Linux v sieťach [LXI3]
Kurz je určený pre správcov serverov s operačným systémom Linux, ktorí sa naučia bežné a pokročilé úkony spojené so správou a administráciou sietí v tomto systéme. Účastníci kurzu sa naučia administrovať siete TCP/IP v prostredí OS Linux a používať nástroje ako je IPconfig, Route, Netstat, IP, atď.

ansible-480x250-2.jpg