Windows and Devices - Silver

Požiadavky kompetencie

K získaniu Silver kompetencie Windows and Devices musí spoločnosť splniť nasledujúce 4 body:

1. Zamestnať alebo mať zmluvne pracovný kontrakt s dvoma osobami, ktoré úspešne absolvovali nasledujúcu skúšku Microsoft:

Skúšky Odporúčané školenia
Exam 70-734: OEM pre-installation for Windows 10 aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie


2. Preukázať hodnotenia od zákazníkov
Vaša organizácia musí mať tri zákaznícke referencie za posledných 12 mesiacov zo strany zákazníkov, ktorým ste poskytli riešenia založené na produktoch a technológiách spojených s touto kompetenciou.

3. Vyplniť profil vašej organizácie


4. Zaplatiť poplatok za kompetencie

Ďalšie informácie a podmienky tu.