Small and Midmarket Cloud Solutions - Silver

Požiadavky kompetencie

K získaniu Silver kompetencie Small and Midmarket Cloud Solutions musí spoločnosť splniť nasledujúcich 5 bodov:

1. Splniť požiadavky realizácie
Musíte mať minimálne štyroch nových Office 365 zákazníkov za posledných 12 mesiacov.
Pre kvalifikáciu budete musieť byť vedený ako Office 365 Delegated Administrator, Transacting Partner alebo Digital Partner of Record.

2.
Zamestnať alebo mať zmluvne pracovný kontrakt s osobami, ktoré úspešne absolvujú nasledujúce skúšky Microsoft:

Žiadne vyžadované skúšky alebo hodnotenia.

3. Preukázať hodnotenia od zákazníkov
Vaša organizácia musí mať tri zákaznícke referencie za posledných 12 mesiacov zo strany zákazníkov, ktorým ste poskytli riešenia založené na produktoch a technológiách spojených s touto kompetenciou.

4. Vyplniť profil vašej organizácie

5. Zaplatiť poplatok za kompetencie


Ďalšie informácie a podmienky
tu.