Small and Midmarket Cloud Solutions - Gold

Požiadavky kompetencie

K získaniu Gold kompetencie Small and Midmarket Cloud Solutions musí spoločnosť splniť nasledujúcich 5 bodov:

1. Splniť požiadavky realizácie
Musíte mať minimálne 25 nových Office 365 zákazníkov za posledných 12 mesiacov.
Pre kvalifikáciu budete musieť byť vedený ako Office 365 Delegated Administrator, Transacting Partner alebo Digital Partner of Record.

2.
Zamestnať alebo mať zmluvne pracovný kontrakt s dvoma osobami, ktoré úspešne absolvujú nasledujúcu skúšoku Microsoft:

Skúška Odporúčané školenie
Exam 70-347: Enabling Office 365 Services Office 365 – nasadenie a správa

3. Preukázať hodnotenia od zákazníkov
Vaša organizácia musí mať päť zákazníckych referencií za posledných 12 mesiacov zo strany zákazníkov, ktorým ste poskytli riešenia založené na produktoch a technológiách spojených s touto kompetenciou.

4. Vyplniť profil vašej organizácie

5. Zaplatiť poplatok za kompetencie


Ďalšie informácie a podmienky
tu.