Project and Portfolio Management - Silver

Požiadavky kompetencie

K získaniu Silver kompetencie Project and Portfolio Management musí spoločnosť splniť nasledujúce 4 body:

1. Zamestnať alebo mať zmluvne pracovný kontrakt s dvoma osobami, ktoré úspešne absolvovali obe z nasledujúcich skúšok Microsoft:

Skúšky Odporúčané školenia
Exam 70-348: Managing Projects and Portfolios with Microsoft PPM aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam 74-343: Managing Projects with Microsoft Project 2013 aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie


2. Preukázať hodnotenia od zákazníkov
Vaša organizácia musí mať tri zákaznícke referencie za posledných 12 mesiacov zo strany zákazníkov, ktorým ste poskytli riešenia založené na produktoch a technológiách spojených s touto kompetenciou.

3. Vyplniť profil vašej organizácie


4. Zaplatiť poplatok za kompetencie


Ďalšie informácie a podmienky
tu.