Project and Portfolio Management - Gold

Požiadavky kompetencie

K získaniu Gold kompetencie Project and Portfolio Management musí spoločnosť splniť nasledujúce 4 body:

1. Zamestnať alebo mať zmluvne pracovný kontrakt so štyrmi osobami, ktoré úspešne absolvovali obe z nasledujúcich skúšok Microsoft:

Skúšky Odporúčané školenia
Exam 70-348: Managing Projects and Portfolios with Microsoft PPM aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam 74-343: Managing Projects with Microsoft Project 2013 aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie


Dvaja zo štyroch osôb musia taktiež absolvovať nasledujúcu skúšku:

Skúšky Odporúčané školenia
Exam 70-339: Managing Microsoft SharePoint Server 2016 SharePoint 2016 – nasadenie a správa
SharePoint 2016 – pokročilé technológie


2. Preukázať hodnotenia od zákazníkov

Vaša organizácia musí mať päť zákaznícke referencie z posledných 12 mesiacov zo strany zákazníkov, ktorým ste poskytli riešenia založené na produktoch a technológiách spojených s touto kompetenciou.

3. Vyplniť profil vašej organizácie


4. Zaplatiť poplatok za kompetencie


Ďalšie informácie a podmienky
tu.