Messaging - Gold

Požiadavky kompetencie

K získaniu Gold kompetencie Messaging musí spoločnosť splniť nasledujúce 4 body:

1. Zamestnať alebo mať zmluvne pracovný kontrakt so štyrmi osobami, ktoré úspešne absolvovali obe z nasledujúcich skúšok Microsoft:

Skúšky Odporúčané školenia
Exam 70-345: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 Exchange 2016 – správa
Exchange 2016 – nasadenie a plánovanie
Exam 70-347: Enabling Office 365 Services Office 365 – nasadenie a správa


Alebo úspešne absolvovali nasledujúcu certifikáciu:

Certifikácie Odporúčané školenia
MCSE: Messaging  


2. Preukázať hodnotenia od zákazníkov
Vaša organizácia musí mať päť zákaznícke referencie z posledných 12 mesiacov zo strany zákazníkov, ktorým ste poskytli riešenia založené na produktoch a technológiách spojených s touto kompetenciou.

3. Vyplniť profil vašej organizácie


4. Zaplatiť poplatok za kompetencie


Ďalšie informácie a podmienky
tu.