DevOps - Silver

Požiadavky kompetencie

K získaniu Silver kompetencie DevOps musí spoločnosť splniť nasledujúce 4 body:

1.
Zamestnať alebo mať zmluvne pracovný kontrakt s dvoma osobami, ktoré úspešne absolvovali obe z nasledujúcich skúšok Microsoft:

Skúšky Odporúčané školenia
Exam 70-496: Visual Studio Team Foundation Server, Administration aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam 70-498: Delivering Continuous Value with Visual Studio Application Lifecycle Management Správa životného cyklu aplikácie pomocou VS a TFS


A jedna z týchto dvoch osôb musí úspešne absolvovať jednu z nasledujúcich skúšok Microsoft:

Skúšky Odporúčané školenia
Exam 70-497: Software Testing with Visual Studio Testovanie softwaru v prostredí Visual Studio
PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Professional Scrum Master level 1 (PSM I) aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Scrum Alliance Certified Scrum Master Certified Scrum Master (CSM)

 
2. Preukázať hodnotenia od zákazníkov
Vaša organizácia musí mať tri zákaznícke referencie z posledných 12 mesiacov zo strany zákazníkov, ktorým ste poskytli riešenia založené na produktoch a technológiách spojených s touto kompetenciou.

3. Vyplniť profil vašej organizácie


4. Zaplatiť poplatok za kompetencie


Ďalšie informácie a podmienky tu.