Datacenter - Silver

Požiadavky kompetencie 

K získaniu Silver kompetencie Datacenter musí spoločnosť splniť nasledujúce 4 body:

1.
Zamestnať alebo mať zmluvne pracovný kontrakt s dvoma osobami, ktoré úspešne absolvovali jednu z nasledujúcich skúšok Microsoft:

Skúšky Odporúčané školenia
Exam 70-243: Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam 70-246: Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center 2012 Microsoft System Center 2012 – sledovanie a údržba privátneho cloudu
Exam 70-247: Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 2012 Microsoft System Center 2012 – nasadenie a správa privátneho cloudu
Exam 74-409: Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center Windows Server 2012 – virtualizácia Hyper-V a Virtual Machine Manager (VMM)
Exam 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012 Windows Server 2012 – nasadenie a správa
Exam 70-411: Administering Windows Server 2012 Windows Server 2012 – pokročilá správa serverov
Exam 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services Windows Server 2012 – pokročilá správa služieb
Exam 70-413: Designing and Implementing a Server Infrastructure Windows Server 2012 – plánovanie a nasadenie služieb
Exam 70-414: Implementing an Advanced Server Infrastructure Windows Server 2012 – pokročilé plánovanie služieb
Exam 70-417: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 Windows Server 2012 – doplnenie znalostí na certifikáciu MCSA
Exam 70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 Windows Server 2016 – nasadenie a správa
Exam 70-741: Networking with Windows Server 2016 Windows Server 2016 – siete
Exam 70-742: Identity with Windows Server 2016 Windows Server 2016 – správa účtov Active Directory, ADFS, ADRMS a ADCS
Exam 70-743: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016 Windows Server 2016 – doplnenie znalostí z Windows Server 2012 a Windows Server 2008


2. Preukázať hodnotenia od zákazníkov
Vaša organizácia musí mať tri zákaznícke referencie z posledných 12 mesiacov zo strany zákazníkov, ktorým ste poskytli riešenia založené na produktoch a technológiách spojených s touto kompetenciou.

3. Vyplniť profil vašej organizácie


4. Zaplatiť poplatok za kompetencie


Ďalšie informácie a podmienky
tu.