Datacenter - Gold

Požiadavky kompetencie

K získaniu Gold kompetencie Datacenter musí spoločnosť splniť nasledujúce 4 body:

1.
Zamestnať alebo mať zmluvne pracovný kontrakt so štyrmi osobami, ktoré úspešne absolvovali jednu z nasledujúcich certifikácií Microsoft:

Certifikácie Skúšky Odporúčané školenia
MCSE: Server Infrastructure certification Exam 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012 Windows Server 2012 – nasadenie a správ
  Exam 70-411: Administering Windows Server 2012 Windows Server 2012 – pokročilá správa serverov
  Exam 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services Windows Server 2012 – pokročilá správa služieb
  Exam 70-413: Designing and Implementing a Server Infrastructure Windows Server 2012 – plánovanie a nasadenie služieb
  Exam 70-414: Implementing an Advanced Server Infrastructure Windows Server 2012 – pokročilé plánovanie služieb
MCSE: Private Cloud certification Exam 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012 Windows Server 2012 – nasadenie a správ
  Exam 70-411: Administering Windows Server 2012 Windows Server 2012 – pokročilá správa serverov
  Exam 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services Windows Server 2012 – pokročilá správa služieb
  Exam 70-246: Monitoring and Operating a Private Cloud Microsoft System Center 2012 – sledovanie a údržba privátneho cloudu
  Exam 70-247: Configuring and Deploying a Private Cloud Microsoft System Center 2012 – nasadenie a správa privátneho cloudu


2. Preukázať hodnotenia od zákazníkov
Vaša organizácia musí mať päť zákazníckych referencií za posledných 12 mesiacov zo strany zákazníkov, ktorým ste poskytli riešenia založené na produktoch a technológiách spojených s touto kompetenciou.

3. Vyplniť profil vašej organizácie


4. Zaplatiť poplatok za kompetencie


Ďalšie informácie a podmienky
tu.