Data Platform - Silver

Požiadavky kompetencie

K získaniu Silver kompetencie Data Platform musí spoločnosť splniť nasledujúce 4 body:

1. Zamestnať alebo mať zmluvne pracovný kontrakt s dvoma osobami, ktoré úspešne absolvovali jednu z nasledujúcich skúšok Microsoft:

Skúšky Odporúčané školenia
Exam 70-473: Designing and Implementing Cloud Data Platform Solutions aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam 70-761: Querying Data with Transact-SQL Tvorba T-SQL dotazov v Microsoft SQL Serveri 2016
Exam 70-762: Developing SQL Databases Vývoj databáz v Microsoft SQL Server 2016
Exam 70-764: Administering a SQL Database Infrastructure Správa databázového systému MS SQL Server 2016
Exam 70-765: Provisioning SQL Databases Inštalácia a konfigurácia Microsoft SQL Server 2016

 
2. Preukázať hodnotenia od zákazníkov
Vaša organizácia musí mať tri zákaznícke referencie za posledných 12 mesiacov zo strany zákazníkov, ktorým ste poskytli riešenia založené na produktoch a technológiách spojených s touto kompetenciou.

3. Vyplniť profil vašej organizácie


4. Zaplatiť poplatok za kompetencie


Ďalšie informácie a podmienky
tu.