Collaboration and Content - Gold

Požiadavky kompetencie

K získaniu Gold kompetencie Collaboration and Content musí spoločnosť splniť nasledujúce 4 body:

1. Zamestnať alebo mať zmluvne pracovný kontrakt so štyrmi osobami, z ktorých dve úspešne absolvovali obe z nasledujúcich skúšok Microsoft:

Skúšky Odporúčané školenia
Exam 70-347: Enabling Services for Microsoft Office 365 Office 365 – nasadenie a správa
Exam 70-339: Managing Microsoft SharePoint Server 2016 SharePoint 2016 – nasadenie a správa
SharePoint 2016 – pokročilé technológie

Alebo úspešne absolvujú nasledujúcu certifikáciu:

Certifikácie Odporúčané školenia
Cert 1516: MCSE: SharePoint  


A iné dve osoby úspešne absolvujú nasledujúce dve skúšky, ktorých dátum ukončenia je 31. január 2017:

Nárok na kompetenciu po zložení skúšky pred dátumom jej uzavretia Odporúčané školenia
Exam 70-488: Core Solutions of SharePoint 2013 Development Vývoj aplikácií pre Microsoft SharePoint Server 2013
Exam 70-489: Advanced Solutions of SharePoint 2013 Development Vývoj Microsoft SharePoint Server 2013 - pokročilé riešenia

Alebo tie isté dve osoby získajú nasledujúcu certifikáciu:

Certifikácie Odporúčané školenia
Cert 1515: MCSD: SharePoint Applications Vývoj Microsoft SharePoint Server 2013 - pokročilé riešenia


2. Preukázať hodnotenia od zákazníkov
Vaša organizácia musí mať päť zákazníckych referencií za posledných 12 mesiacov zo strany zákazníkov, ktorým ste poskytli riešenia založené na produktoch a technológiách spojených s touto kompetenciou.

3. Vyplniť profil vašej organizácie


4. Zaplatiť poplatok za kompetencie


Ďalšie informácie a podmienky
tu.