Cloud Productivity - Silver

Požiadavky kompetencie

 

K získaniu Silver kompetencie Cloud Productivity musí spoločnosť splniť nasledujúcich 5 bodov:

1. Splniť požiadavky realizácie
Rozvinuté trhy:
Partneri musia mať nasadených 2000 Active Entitlements (aktívnych užívateľov)

Rozvíjajúcich sa trhoch:
Partneri musia mať nasadených 1000 Active Entitlements (aktívnych užívateľov)

2.
Zamestnať alebo mať zmluvne pracovný kontrakt s jednou osobou, ktorá úspešne absolvovala nasledujúce skúšky Microsoft alebo certifikáciu:

Skúšky Odporúčané školenia
Exam 70-346: Managing Office 365 Identities and Requirements Office 365 – nasadenie a správa
Exam 70-347: Enabling Office 365 Services Office 365 – nasadenie a správa
Certifikácie  
MCSA: Office 365 Office 365 – nasadenie a správa

3. Preukázať hodnotenia od zákazníkov
Vaša organizácia musí mať tri zákaznícke referencie za posledných 12 mesiacov zo strany zákazníkov, ktorým ste poskytli riešenia založené na produktoch a technológiách spojených s touto kompetenciou.

4. Vyplniť profil vašej organizácie


5. Zaplatiť poplatok za kompetencie


Ďalšie informácie a podmienky
tu.