Cloud Productivity - Gold

Požiadavky kompetencie

K získaniu Gold kompetencie Cloud Productivity musí spoločnosť splniť nasledujúcich 5 bodov:

1. Splniť požiadavky realizácie
Rozvinuté trhy:
Partneri musia mať nasadených 4000 Active Entitlements (aktívnych užívateľov)

2.
Zamestnať alebo mať zmluvne pracovný kontrakt s dvoma osobami, ktoré úspešne absolvovali  nasledujúce skúšky Microsoft alebo obaja musia úspešne absolvovaťcertifikáciu:

Skúšky Odporúčané školenia
Exam 70-346: Managing Office 365 Identities and Requirements Office 365 – nasadenie a správa
Exam 70-347: Enabling Office 365 Services Office 365 – nasadenie a správa
Certifikácie  
MCSA: Office 365 Office 365 – nasadenie a správa

3. Preukázať hodnotenia od zákazníkov
Vaša organizácia musí mať päť zákazníckych referencií za posledných 12 mesiacov zo strany zákazníkov, ktorým ste poskytli riešenia založené na produktoch a technológiách spojených s touto kompetenciou.

4. Vyplniť profil vašej organizácie


5. Zaplatiť poplatok za kompetencie


Ďalšie informácie a podmienky
tu.