Cloud Platform - Gold

Požiadavky kompetencie

 

K získaniu Gold kompetencie Cloud Platform musí spoločnosť splniť nasledujúcich 5 bodov:

1. Splniť požiadavky realizácie
Partneri musia preukázať  zákaznícku spotrebu Azure produktov minimálne vo výške 100.000 USD a/alebo svoju spotrebu minimálne v tej výške počas posledných 12 mesiacov.

2.
Zamestnať alebo mať zmluvne pracovný kontrakt s dvoma osobami, ktoré vyplnili hodnotenie alebo úspešne absolvovali jednu z nasledujúcich skúšok Microsoft:

Hodnotenie  
Technical Assessment for Using Microsoft Azure for Datacenter Solutions  
Technical Assessment for Using Azure Remote Desktop Service  
Technical Assessment for Using Azure for Data Analytics and Data Platform Solutions  
Technical Assessment for Using Microsoft Azure for Application Development  
Technical Assessment for Using Azure for Internet of Things Solutions  
Skúšky Odporúčané školenia
Exam 70-532: Developing Microsoft Azure Solutions Vývoj, nasadenie a správa aplikácií pre Microsoft Azure
Exam 70-533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions Microsoft Azure – nasadenie a správa pre IT správcov
Exam 70-534: Architecting Microsoft Azure Solutions aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam 70-473: Designing and Implementing Cloud Data Platform Solutions aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam 70-475: Designing and Implementing Big Data Analytics Solutions aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
MCSA: Linux on Azure Microsoft Azure – nasadenie a správa pre IT správcov

3. Preukázať hodnotenia od zákazníkov
Vaša organizácia musí mať päť zákazníckych referencií za posledných 12 mesiacov zo strany zákazníkov, ktorým ste poskytli riešenia založené na produktoch a technológiách spojených s touto kompetenciou.

4. Vyplniť profil vašej organizácie


5. Zaplatiť poplatok za kompetencie


Ďalšie informácie a podmienky
tu.