Cloud Customer Relationship Management - Silver

Požiadavky kompetencie

K získaniu Silver kompetencie Cloud Customer Relationship Management musí spoločnosť splniť nasledujúcich 5 bodov:

1. Splniť požiadavky realizácie k 1. januáru 2017
Rozvinuté trhy:
Partneri musia mať výšku nových príjmov minimálne 100.000 USD za posledných 12 mesiacov.

Rozvíjajúce sa trhy:
Partneri musia mať výšku nových príjmov minimálne 50.000 USD za posledných 12 mesiacov.

Splniť požiadavky realizácie pred 1. januárom 2017
Rozvinuté trhy:
Partner musí mať nasadených (pridelených) 150 miest Microsoft Dynamics CRM Online, Microsoft Dynamics Marketing, Microsoft Social Listening, alebo Parature za posledných 12 mesiacov.

Rozvíjajúce sa trhy:
Partner musí mať nasadených (pridelených) 75 miest Microsoft Dynamics CRM Online, Microsoft Dynamics Marketing, Microsoft Social Listening, alebo Parature za posledných 12 mesiacov.


2.
Zamestnať alebo mať zmluvne pracovný kontrakt s dvoma osobami, ktoré splnia nasledujúce požiadavky:

-jedna osoba úspešne absolvuje jednu z nasledujúcich skúšok Microsoft:

Skúšky Odporúčané školenia
Exam MB2-704: Microsoft Dynamics CRM Application
aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam MB2-714: Microsoft Dynamics CRM 2016 Customer Service aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam MB2-713: Microsoft Dynamics CRM 2016 Sales aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam MB2-709: Microsoft Dynamics Marketing aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie

- tá istá osoba tiež úspešne absolvuje jednu z nasledujúcich skúšok Microsoft:

Skúšky Odporúčané školenia
Exam MB2-710: Microsoft Dynamics CRM Online Deployment (2015)
aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam MB2-706: Microsoft Dynamics CRM Online Deployment aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie


- druhá osoba musí úspešne absolvovať aspoň jednu z nasledujúcich skúšok Microsoft:

Skúšky Odporúčané školenia
Exam MB2-712: Microsoft Dynamics CRM 2016 Customization and Configuration
aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam MB2-707: Microsoft Dynamics CRM Customization and Configuration
aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie


3. Preukázať hodnotenia od zákazníkov
Vaša organizácia musí mať tri zákaznícke referencie za posledných 12 mesiacov zo strany zákazníkov, ktorým ste poskytli riešenia založené na produktoch a technológiách spojených s touto kompetenciou.

4. Vyplniť profil vašej organizácie


5. Zaplatiť poplatok za kompetencie


Ďalšie informácie a podmienky
tu.