Cloud Customer Relationship Management - Gold

Požiadavky kompetencie

K získaniu Gold kompetencie Cloud Customer Relationship Management musí spoločnosť splniť nasledujúcich 5 bodov:

1. Splniť požiadavky realizácie k 1. januáru 2017
Rozvinuté trhy:
Partneri musia mať výšku nových príjmov minimálne 300.000 USD za posledných 12 mesiacov.

Rozvíjajúcich sa trhoch:
Partneri musia mať výšku nových príjmov minimálne 150.000 USD za posledných 12 mesiacov.

Splniť požiadavky realizácie pred 1. januárom 2017
Rozvinuté trhy:
Partner musí mať nasadených (pridelených) 450 miest Microsoft Dynamics CRM Online, Microsoft Dynamics Marketing, Microsoft Social Listening, alebo Parature za posledných 12 mesiacov.

Rozvíjajúcich sa trhoch:
Partner musí mať nasadených (pridelených) 225 miest Microsoft Dynamics CRM Online, Microsoft Dynamics Marketing, Microsoft Social Listening, alebo Parature za posledných 12 mesiacov.


2. Zamestnať alebo mať zmluvne pracovný kontrakt so štyrmi osobami, ktoré splnia nasledujúce požiadavky.

- dve osoby úspešne absolvujú jednu z nasledujúcich skúšok Microsoft:

Skúšky Odporúčané školenia
Exam MB2-704: Microsoft Dynamics CRM Application
aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam MB2-714: Microsoft Dynamics CRM 2016 Customer Service aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam MB2-713: Microsoft Dynamics CRM 2016 Sales aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam MB2-709: Microsoft Dynamics Marketing aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie

- tie isté dve osoby tiež úspešne absolvuje jednu z nasledujúcich skúšok Microsoft:

Skúšky Odporúčané školenia
Exam MB2-710: Microsoft Dynamics CRM Online Deployment (2015)
aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam MB2-706: Microsoft Dynamics CRM Online Deployment aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie


- iné dve osoby musí úspešne absolvovať aspoň jednu z nasledujúcich skúšok Microsoft:

Skúšky Odporúčané školenia
Exam MB2-712: Microsoft Dynamics CRM 2016 Customization and Configuration
aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam MB2-707: Microsoft Dynamics CRM Customization and Configuration
aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie


3. Preukázať hodnotenia od zákazníkov
Vaša organizácia musí mať päť zákazníckych referencií za posledných 12 mesiacov zo strany zákazníkov, ktorým ste poskytli riešenia založené na produktoch a technológiách spojených s touto kompetenciou.

4. Vyplňiť profil vašej organizácie


5. Zaplatiť poplatok za kompetencie


Ďalšie informácie a podmienky
tu.