Application Integration - Gold

Požiadavky kompetencie

K získaniu Gold kompetencie Application Integration musí spoločnosť musí spoločnosť splniť nasledujúce 4 body:

1. Zamestnať alebo mať zmluvne pracovný kontrakt so štyrmi osobami, ktoré vyplnili hodnotenie a všetci úspešne absolvovali jednu z nasledujúcich skúšok Microsoft:

Hodnotenie  
BizTalk Technical Competency Assessment for Application Integration (BizTalk Server 2013)  
Skúšky Odporúčané školenia
Exam 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services Windows Server 2012 – pokročilá správa služieb
Exam 70-462: Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases Administrácia databázového serveru Microsoft SQL Server 2012/2014
Exam 70-464: Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases Programovanie a nasadenie databáz Microsoft SQL Server 2012/2014
Exam 70-483: Programming in C# Jazyk C# – programovanie I
Exam 70-487: Developing Windows Azure and Web Services Developing Microsoft Azure and Web Services
Nárok na kompetrenciu po zložení skúšky pred dátumom jej uzavretia  
Exam 70-595: TS: Developing Business Process and Integration Solutions by Using Microsoft BizTalk Server 2010 BizTalk Server 2010 – vývoj obchodných procesov a integračných riešení


2. Preukázať hodnotenia od zákazníkov
Vaša organizácia musí mať päť zákaznícke referencie z posledných 12 mesiacov zo strany zákazníkov, ktorým ste poskytli riešenia založené na produktoch a technológiách spojených s touto kompetenciou.

3. Vyplniť profil vašej organizácie


4. Zaplatiť poplatok za kompetencie


Ďalšie informácie a podmienky tu.