Application Development - Silver

Požiadavky kompetencie

K získaniu Silver kompetencie Application Development musí spoločnosť splniť nasledujúce 4 body:

1. Zamestnať alebo mať zmluvne pracovný kontrakt s dvoma osobami, ktoré vyplnili hodnotenie alebo úspešne absolvovali jednu z nasledujúcich skúšok Microsoft:

Hodnotenie  
Technical Assessment for Using Microsoft Azure for Application Development  
Skúšky Odporúčané školenia
Exam 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 jQuery – HTML5/CSS3 a novinky vo webových technológiách
Exam 70-354: Universal Windows Platform – App Architecture and UX/UI * aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam 70-355: Universal Windows Platform – App Data, Services, and Coding Patterns * aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam 70-532: Developing Microsoft Azure Solutions Vývoj, nasadenie a správa aplikácií pre Microsoft Azure
Exam 70-533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions Microsoft Azure – nasadenie a správa pre IT správcov
Exam 70-487: Developing Windows Azure and Web Services * Developing Microsoft Azure and Web Services
Exam 70-483: Programming in C# Jazyk C# – programovanie I

* ukončenie 31. januára 2017

Nárok na kompetenciu po zložení skúšky pred dátumom jej uzavretia  
Exam 74-353: Windows UX Design aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam 70-583: PRO: Designing and Developing Windows Azure Applications aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam 70-518: PRO: Designing and Developing Windows Applications Using Microsoft .NET Framework 4 aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam 70-511: Windows Applications Development with Microsoft .NET Framework 4 aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam 70-513: TS: Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4 aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam 70-516: TS: Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4 aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam 70-481: Essentials of Developing Windows Store Apps using HTML5 and JavaScript Základy vývoja Windows Store aplikácií pomocou HTML5 a JavaScriptu
Exam 70-482: Advanced Store App Development using HTML5 and JavaScript aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam 70-484: Essentials of Developing Windows Store Apps in C# aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam 70-485: Advanced Store App Development using C# aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie
Exam 70-486: Developing ASP.NET MVC Web Applications aktuálne nie je v ponuke Microsoft žiadne školenie


2. Preukázať hodnotenia od zákazníkov
Vaša organizácia musí mať tri zákaznícke referencie za posledných 12 mesiacov zo strany zákazníkov, ktorým ste poskytli riešenia založené na produktoch a technológiách spojených s touto kompetenciou.

3. Vyplniť profil vašej organizácie


4. Zaplatiť poplatok za kompetencie


Ďalšie informácie a podmienky tu.