Application Development - Gold

Požiadavky kompetencie

K získaniu Gold kompetencie Application Development musí spoločnosť splniť nasledujúce 4 body:

1. Zamestnať alebo mať zmluvne pracovný kontrakt so štyrmi osobami, ktorí sú držitelia jednej z nasledujúcich certifikácií:

Certifikácie Odporúčané školenia
MCSD: Web Apps Tvorba klientskych skriptov v jazyku JavaScript
jQuery – HTML5/CSS3 a novinky vo webových technológiách
Jazyk C# – programovanie I
Jazyk C# – programovanie II
ADO.NET Entity Framework a WCF Data Services (OData)
Vývoj webových aplikácií pomocou ASP.NET MVC
ASP.NET MVC pre Web Forms vývojárov
Vývoj, nasadenie a správa aplikácií pre Microsoft Azure
Microsoft Azure – pokročilý vývoj
MCSD: Universal Windows Platform (UWP) Jazyk C# – programovanie I
Jazyk C# – programovanie II
ADO.NET Entity Framework a WCF Data Services (OData)
Vývoj univerzálnych aplikácií pre Windows 10
Pokročilý vývoj univerzálnych aplikácií pre Windows 10
Nárok na kompetenciu po zložení certifikácie pred dátumom jej uzavretia  
MCSD: Windows Store Apps Using HTML5 Tvorba klientskych skriptov v jazyku JavaScript
jQuery – HTML5/CSS3 a novinky vo webových technológiách
MCSD: Windows Store Apps Using C# Jazyk C# – programovanie I
Jazyk C# – programovanie II
ADO.NET Entity Framework a WCF Data Services (OData)
Vývoj univerzálnych aplikácií pre Windows 10
Pokročilý vývoj univerzálnych aplikácií pre Windows 10
Vývoj podnikových aplikácií pre Windows 10
MCPD: Windows Developer 4  
MCPD: Windows Azure Developer 4  

2. Preukázať hodnotenia od zákazníkov
Vaša organizácia musí mať päť zákazníckych referencií za posledných 12 mesiacov zo strany zákazníkov, ktorým ste poskytli riešenia založené na produktoch a technológiách spojených s touto kompetenciou.

3. Vyplniť profil vašej organizácie


4. Zaplatiť poplatok za kompetencie


Ďalšie informácie a podmienky tu.