Profil spoločnosti

IT školiace stredisko GOPAS SR zahájilo svoju činnosť na území Slovenskej republiky v roku 2004 ako dcérska spoločnosť českej Počítačovej školy GOPAS, a. s. V Českej republike začala spoločnosť písať svoju históriu už v roku 1992. Od tohto obdobia sa jej podarilo vybudovať si popredné miesto na trhu IT školení.

Spoločnosť GOPAS je najväčším poskytovateľom školení v oblasti informačných technológií na českom aj slovenskom trhu. Jej odborné kurzy absolvuje ročne takmer 30 tisíc študentov, z ktorých väčšinu tvoria IT špecialisti. Aj napriek tomu, že pôsobí na pomerne malom trhu, patrí GOPAS k jedným z najväčších poskytovateľov IT školení v Európe.

Výhradné zameranie na vzdelávaciu činnosť

Od svojho založenia sa GOPAS orientuje primárne na vzdelávanie v oblasti IT, pričom najväčší dôraz kladie na kvalitu služieb a spokojnosť zákazníka. Opakovaný záujem klientov, ako aj ich odporúčania, sú základom dlhodobej prosperity a vedúcej pozície na trhu. Kvalitu poskytovaných služieb dokazujú aj získané certifikácie ISO 9001 alebo Microsoft Gold Certified Partner, ktorú GOPAS získal ako prvé vzdelávacie stredisko na Slovensku.

Orientácia na potreby zákazníkov

V súčasnej dobe je v ponuke viac než 1 400 kurzov najrôznejších technológií, ktoré sú do výučby zaraďované na základe dopytu zákazníkov. V spolupráci a s podporou výrobcov daných softvérov ponúka GOPAS tzv. autorizované kurzy pre jednotlivé oblasti, ktoré majú vysoký informačný obsah. V oblastiach, ktoré autorizované kurzy nepokrývajú, vyvíja GOPAS vlastné originálne kurzy podľa požiadaviek zákazníkov.

Manažérske školenia

GOPAS ponúka kurzy „hard-skills“ určené pre IT špecialistov a používateľov aplikácií, ako aj kurzy „soft-skills“ určené pre manažérov, ktorí riadia IT oddelenie, poprípade pre manažérov spoločností, ktoré sa zaoberajú dodávkami informačných technológií.

Kvalitný lektorský zbor

Výučba kurzov je vedená skúsenými a certifikovanými lektormi s odbornými znalosťami a patričnými pedagogickými, a prezentačnými schopnosťami. Vzdelávanie lektorov prebieha formou interného certifikačného lektorského systému. Odborníkmi uznávaný titul MCT (Microsoft Certified Trainer) je východiskovým titulom všetkých lektorov, avšak väčšina z nich je na vyššej úrovni niekoľkostupňového systému vzdelávania.

Garancia GOPAS

GOPAS poskytuje ako jediná počítačová škola svojim zákazníkom nasledujúcu garanciu:

Garancia získaných vedomostí poskytuje klientom možnosť kedykoľvek zdarma opakovať absolvovaný kurz bez udania dôvodu.

Lokálne aj globálne

GOPAS ponúka svoje služby na českom a slovenskom trhu, zároveň je členom miestnych a medzinárodných asociácií a aliancií školiacich firiem. Vďaka tomu prináša na domáci trh najnovšie trendy a zahraničné skúsenosti. Súčasne sa účastní medzinárodných projektov na implementáciu nových technológií v nadnárodných spoločnostiach.

História

Počítačová škola GOPAS, a.s. sa už od svojho vzniku v roku 1992 sústredila výhradne na vzdelávanie v obore výpočtovej techniky a manažérskych schopností. Dôsledným dodržiavaním tejto stratégie a kvalitou svojej činnosti sa postupne vypracovala medzi najuznávanejšie spoločnosti v obore. GOPAS si zakladá na spolupráci s poprednými dodávateľmi výpočtovej techniky a systémovými integrátormi a cení si partnerské vzťahy so svojimi zákazníkmi z radov užívateľov.

E-learning

Popri 1 400 klasických kurzoch je GOPAS taktiež dodávateľom e-learningových technológií. Ponúka systém vzdelávania formou samoštudijných kurzov. Pri ich tvorbe GOPAS zúročil svoju skúsenosť s klasickým vzdelávaním a prostredníctvom vlastného programátorského tímu vyvíja sofistikované interaktívne kurzy zamerané predovšetkým na oblasť produktov Microsoft Office (IKT zručnosti) a prípravu na ECDL.

Autorizácia

GOPAS je držiteľom najvyšších dosiahnuteľných autorizácií v oblasti vzdelávania firiem Microsoft (Microsoft GOLD Learning Competency Partner), Oracle (Oracle Approved Education Center), IBM (IBM Authorised Training Partner), Hewlett Packard Enterprise Certification and Learning Designated Learning Partner (HPE Partner Ready Program, HP Edu), Adobe (Adobe Authorised Training Center), Corel (Corel Training partner), SCO (SCO AEC), Software602 (Autorizované školiace stredisko) a dodávateľom certifikačných školení HP Inc.

Zároveň je autorizovaným testovacím strediskom firiem Prometric (Prometric APTC) a Pearson VUE (Virtual University Enterprises), akreditovaným testovacím strediskom pre ECDL (European Computer Driving Licence), a testovacím strediskom na získanie certifikátov Microsoft Office Specialist.

Personálne zázemie

Spoločnosť GOPAS prevádzkuje tri školiace strediská – v Prahe, v Brne a v Bratislave, s celkovou kapacitou 41 počítačových učební, plus 3 mobilné učebne. V súčasnosti zamestnáva 50 interných zamestnancov a vyše 100 stálych externých konzultantov a lektorov.

Sídlo spoločnosti, ako aj školiace priestory, sa nachádzajú v moderných zrekonštruovaných priestoroch v mestskej časti Ružinov. Učebne s dennou kapacitou až 106 miest sú vybavené najmodernejšou technológiou, didaktickými pomôckami a klimatizáciou.

Riadenie kvality

O kvalite poskytovaných služieb svedčí získaný certifikát ISO 9001, akreditácia Ministerstva školstva SR pre elektronické vzdelávanie, ako aj prípravné kurzy na ECDL.

Konferencie TechEd a ShowIT

GOPAS, v spolupráci s firmou Microsoft, organizuje každoročne odborné stretnutia IT špecialistov TechED a ShowIT. Tieto odborné konferencie sú určené všetkým, ktorí chcú mať prehľad o súčasných a budúcich trendoch v oblasti produktov firmy Microsoft.


  IT školiace stredisko GOPAS

Spustiť virtuálnu prehliadku


Obchodné údaje

názov spoločnosti: GOPAS SR, a.s.
sídlo spoločnosti: Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava, 821 02
IČ: 35881674
DIČ: 2021800704
IČ DPH: SK2021800704

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Logo na stiahnutie TU.