Viete aké sú licenčné pravidlá k produktom Microsoft?

Windows pre desktopy, Office, Windows Server, SQL Server, Exchange, SharePoint, Family System Center, Lync, Visual Studio, MSDN a ďalšie aktuálne produkty. Povieme si zrozumiteľne, ako je možné tieto produkty prevádzkovať legálne vo fyzickom, virtuálnom aj cloudovom prostredí. Objasníme si zmysel Software Assurance a jej (naskrz pozitívny) vplyv na užívacie práva. Dáme priestor príkladom zo života a dotazom z rovnakého vreca, pretože je preukázané, že prevažná väčšina fatálnych chýb, ktoré vedú až k finančným právnym postihom vzniká z nedostatku vedomostí, neporozumenia, zlého výkladu a aplikácie daných pravidiel na použitie softvéru v praxi.

Osnova kurzu

Licenčné dokumenty
Priradenie licencie
Licencia vo virtuálnom prostredí
Produktové podmienky

 
  • Univerzálne licenčné podmienky
  • Aplikácie pre osobné počítače
  • Počítačové operačné systémy
  • Procesor / CAL model
  • Server / CAL model
  • Licencia na základe počtu jadier
  • Servery na spravovanie
  • Vývojárske licencie
  • Online služby

Licencia vo VDI
Software Assurance
Voľba riešenia


Chceli by ste sa zúčastniť predchádzajúceho kurzu?

Základné pravidlá legálneho súžitia so softwarovými licenciami [LICPR]
  Mnohí si myslia, že oblasť licenčnej politiky je zložitá, neprehľadná a že sa v nej nedá vyznať. Mnohí sa boja, že sa ľahko dostanú do problémov, až konfliktov so zákonom (predovšetkým tým autorským, ktoré ale vedia byť pekne ostré, obzvlášť keď sa ocitnete na hrane). Pokiaľ si ale uvedomujete reálne nebezpečenstvo plynúce z nedostatočnej znalosti oblasti, za ktorú nesiete zodpovednosť, stačí len trochu pozornosti, skúsený sprievodca...Zistiť viac »