Naše kurzy Vašimi očami

Kurz DOCKER - kontajnery v LINUXe s Miroslavom Seveldom
,,Išlo o profesionálneho školiteľa so širokými znalosťami, ktorý vedel podať učivo veľmi pútavo, na vysokej a profesionálnej úrovni."
Karol zo spol. Allianz


Kurz Tvorba pokročilých T-SQL dotazov v prostredí Microsoft SQL Server [GOC278] s Davidom Gešvindrom
,,Lektor bol perfektný, zorientovaný a viditeľne témou žije."
Jozef zo spol. Východoslovenská energetika Holding


Kurz .NET 5.0 pre web (ASP.NET Core) I [ASPNET5_INTRO] s Michalom Altairom Valáškom
,,Voľný, dostatočne zrozumiteľný výklad s praktickými príkladmi.  Veľmi kvalitne pripravené materiály - laby, prezentácie."
Matúš zo spol. Privatbanka


Kurz GIT - VERZOVACÍ SYSTÉM [GOC1015] s Janom Skalickým
,,Zapálenie lektora k problematike, odborná znalosť,  informácie nad rámec kurzu."
Igor zo spol. ZF Active Safety Slovakia


Kurz JavaScript ES6/ECMAScript 6 - pokročilé techniky [JS_ES6] s Fárisom Ismailom
,,Kurz rozšíril moje znalosti JS a priniesol  veľa odpovedí na konkrétne riešenia."
Vojtech zo spol. DIMANO


Kurz ITIL V3 Continual Service Improvement [HF441S] s Martinom Vitoušom
,,Školiteľ bol vynikajúci. Svetový odborník s 30-ročnou praxou."
Eva zo spol. DIEBOLD NIXDORF


Kurz Jazyk C# – programovanie I. [GOC2124] s Martinom Skřenkom
,,Despite the course being held via Zoom due to the COVID  situation, it was an excellent intro into C#.  Helped me comprehend several concepts that I already knew  and used, but did not know why they worked a certain way.  Thank you!"
Ján zo spol. ON Semiconductor Slovakia


Kurz Microsoft Excel – makrá pre užívateľov [MSMAK1] s Danicou Kobliškovou
,,Najlepšia lektorka! Šikulka! Vedela zaujať rozprávaním.  Super vysvetľovala. Promptne reagovala na hocijakú otázku,  žiadna ju nevyviedla z miery."
Natália zo spol. Allianz - Slovenská poisťovňa


Kurz Certified Information Systems Security Professional [CISSP] s Ondřejom Ševečkom
,,Mám rád Ondra Ševečka, roky chodím na jeho prednášky.  Vždy ide deep dive, svoje oblasti skvele ovláda."
Marek zo spol. MOL IT & Digital GBS Slovakia


Kurz Microsoft Power BI Desktop [PBID] s Danicou Kobliškovou
,,Z môjho pohľadu obsah kurzu presne vystihol vlastnosti  a funkcionality PowerBI, ktoré využijeme v praxi."
Michal zo spol. Slovenská elektrizačná prenosová sústava


Kurz Modelovanie podnikových procesov pomocou UML [GOC27] s Františkom Polívkom
,,Rozsah a variabilita dokumentácie a štrukturované  spracovanie informácií bolo na veľmi vysokej úrovni."
Martina zo spol. Up Slovensko


Kurz Python I. - úvod do programovania [PYTHON_INTRO] s Tiborom Kurinom
,,Ďakujem veľmi pekne lektorovi za trpezlivosť  a prínos k môjmu profesionálnemu rozvoju."
Zdenko zo spol. Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia


Kurz Microsoft Excel - praktické využitie [MSEX2] so Zuzanou Dranačkovou
,,Školiteľka nám pomohla aj s problémami, s ktorými si nevieme pomôcť  v našej práci."
Marta zo spol. Všeobecná úverová banka


Kurz Modelovanie podnikových procesov pomocou UML [GOC27] s Františkom Polívkom
,,Veľmi živo pristupujúci lektor s príkladmi z praxe, vedel aj dobre reagovať na otázky. Je vidieť, že má bohaté skúsenosti a vie sa s nimi podeliť aj humornou formou."
Marianna zo spol. SkyToll


Kurz Modelovanie podnikových procesov pomocou UML [GOC27] s Františkom Polívkom
,,Zistil som, kde som doteraz robil chyby  a nevedel som o tom. Super!"
Michal zo spol. ICZ Slovakia


Kurz Analýza dát nástrojom a službou Power BI [MOCDA-100] s Martinom Hamanom
,,Najlepší lektor, ktorého som doposiaľ zažil. Veľké plus  za vedenie školenia vlastnou cestou na ukážkach z praxe  a nie podľa preddefinovaných materiálov. Veľká profesionalita  lektora v schopnosti reagovania na vznikajúce problémy  alebo doplňujúce otázky."
Dalibor zo spol. UNIQA Group Service Center Slovakia