VMware

VMware je software, vďaka ktorému je možné na jednom počítači prevádzkovať niekoľko virtuálnych počítačov naraz – od desktopov až po veľké databázové systémy a umožňuje tak zákazníkom konsolidovať serverové prostredie. Uľahčuje správu, prideľovanie a poskytovanie zdrojov serverov, jednoducho a priamočiaro vyvíjať distribuované aplikácie a rapídne urýchliť celý proces vývoja a testovania.